4.Sınıf Ders Kitabı Cevapları Fen ve Teknoloji Günlüğüm sayfa 50 Fen kavramları

calismakitabim tarafından yazıldı.. Yayınlanma Meb Yayınları

4.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Cevapları Fen ve Teknoloji Günlüğüm sayfa 50 Fen kavramları 

Fen ve Teknoloji Günlüğüm

1-Çevremizde Bulunan Maddelere Örnekler

Çevremizdeki varlıkların hepsi aslında birer maddedir.Örnekler : Masa,sandalye,kitap,defter,fincan,para,buğday,kağıt,mendil,bez,makas

 

2-Çevremizde Gördüğümüz Maddelerin Hangi Özellikleri Vardır?

 

Sert-Yumuşak,parlak-mat,saydam-opak,esnek-berk

 

3-Madde Hangi Hallerde Bulunabilir?

 

Katı-Sıvı-Gaz

 

4-Isı Maddelerde Ne Gibi Değişiklikler Meydana Getirir?

 

MADDENİN ISI ETKİSİ İLE DEĞİŞİMİ

 

a)ISINMA-SOĞUMA

 

* Isı enerjisi alan maddenin sıcaklığı artar.

 * Maddenin sıcaklığının artması ısınma sonucunda gerçekleşir.

 * Örneğin;Yanmakta olan ocağın üzerinde bulunan çorba ya da yemek bir süre sonra ısınır.

 * Yiyeceklerin pişmesi ısınma ile gerçekleşir.

 * Özel karışımlı toprakların pişmesi ile seramik,porselen,kiremit,tuğla…vb. malzemeler yapılır.

 * Sıcak su ile temizlik iyi sonuçlar verir.

 * Havanın ısınması ilkbaharda bitkilerin uyanmasına neden olur.

 * Isınan hava bitkilerin gelişmesine ve tohumların çimlenmesine neden olur.

 * Demir,cam vb.maddelerin ısınması işlenmesini kolaylaştırır.

 * Isı enerjisini kaybeden maddeler soğur.

 * Madde yeterince soğursa donma ve yoğunlaşma olur.

 * Karayolları soğumanın yol açtığı buzlanma nedeniyle bozulur.

 * Soğuk havada mikroplar etkinlik göstermez,yaşamaz.

 * Soğuyan maddeler sertleşir.

 * Isınma ve soğuma olayları art arta gerçekleştirir ve sütteki mikroplar yok edilir.(Pastorize sütler)

 * Dondurulmuş besinler uzun süre saklanır.

 * Uzun süre soğukta kalan canlılar ölebilir.

 

5-Bir Sofradaki Salata Hangi Maddelerin Karışımından Meydana Gelir?

 

küçük boy soğan

 olgun domates

 salatalık

 sivri biber

 maydanoz

 limonun suyu

 sirke

 yağ

zeytinyağı

Tuz

 

6-Pişmiş Makarnayı Suyundan Ayırmak İçin Ne Yaparsınız?

 

Süzeriz.

 

SAYFA 50

 

Maddeyi Nasıl Niteleriz

 

Maddeyi Nasıl Niteleriz?

 Maddeler birçok özelliğe sahiptir. Bu özellikleri duyularımızla algılarız veya deneylerle belirleriz. Duyu organlarımızın biri veya birkaçı ile algıladığımız özelliklere, görülebilir veya hissedilebilir özellikler adı verilir.

 

Renk: Maddelerin görülebilir bir özelliğidir. Maddeleri renklerine göre ayıramayız. Çünkü farklı maddeler aynı renkte olabileceği gibi aynı maddeler de farklı renklerde olabilir.

 

Koku: Bazı maddeler kendine özgü kokuya sahiptir. Kokusuz maddeleri birbirinden ayıramayız.

 

Sertlik: Elinize kaşık aldığınızda sert olduğunu, bulaşık süngeri aldığınızda yumuşak olduğunu hissedersiniz. Sertlik de hissedilebilir bir özelliktir.

 

Tat: Limonun ekşi, şekerin tatlı, deniz suyunun tuzlu olduğunu hepimiz biliriz. Tat da maddelerin hissedilebilir bir özelliğidir.

 

Renk koku, sertlik, yumuşaklık, gibi özellikler maddeleri ayırt etmede kullanılmaz. Çünkü bu özellikler ölçülemez.

 

Yüzme Batma: Aynı miktarda alınan pamuk ve kumu suya attığımızda pamuk suyun üzerinde kalırken kum dibe batmaktadır. Bazı maddeler suda yüzerken bazıları batar. Maddelerin suda batmaları ya da su yüzeyinde kalmaları miktarlarına bağlı değildir.

 

Parlaklık – Matlık: Altın, gümüş, alüminyum gibi maddeler parlak; kömür, tahta, kükürt gibi maddeler ise mattır. Parlak olan maddeler ışığı yansıtırken mat olanlar yansıtmaz.

 

Maddeler ışığı geçirme özelliklerine göre üçe ayrılır;

 

Saydam madde: Bir yandan gelen ışığı diğer yana geçiren maddelere saydam madde denir. Hava, ince cam ve su saydam maddelerdir.

 

Yarı saydam madde: Işığı az geçiren maddelere yarı saydam madde denir. Buzlu cam, derin su yarı saydam maddelerdir.

 

Saydam olmayan (opak) madde: Işığı geçirmeyen maddelere saydam olmayan (opak) madde denir. Tahta, karton, taş opak maddelerdir.

 

Düzgünlük – Pürüzlülük:

 Camın, aynanın ve mermerin üzerinde elimizi gezdirdiğimizde yüzeyin çok düzgün olduğunu hissedebiliriz. Ancak duvar, taş, tahta, ağaç gibi maddelerin yüzeyleri pürüzlüdür. Düzgünlük ve pürüzlülük maddelerin hissedilebilir özelliğidir.

 

FEN VE TEKNOLOJİ KAVRAMLARI

 

Madde :1-Duyularla algılanabilen nesne. 2-Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık

 Cisim : Maddelerin şekil verimiş haline cisim denir

 Malzeme : Belirli bir işi yapmak için kullanılması gereken maddeler.

 Eşya : Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütünü

 Opak : Şeffaf ve geçirgen olmayan.

 Berk : Sert, katı, sağlam, kuvvetli