4.Sınıf Fen ve Teknoloji Öğrenci Çalışma Kitabı Cevapları 1. Kitap Sayfa 38 Zambak Yayınları Birinci Kitap

calismakitabim tarafından yazıldı.. Yayınlanma Zambak Yayınları

4.Sınıf Fen ve Teknoloji Öğrenci Çalışma Kitabı Cevapları 1. Kitap Sayfa 38 Zambak Yayınları Birinci Kitap

 

Dolaşım Nabız Kan Kalp Damar Stetoskop Nedir

 

Dolaşım : Bir sıvının, kanın ya da sitoplâzma gibi sıvı içeren yapıların bir kanal ya da bir yönde sürekli hareketi

 

 

 Dolaşım Sistemi: Sindirilmiş besin maddelerinin ve oksijenin hücrelere ulaştırılmasını ve hücrelerde oluşan atık maddelerin ve karbondioksitin hücrelerden uzaklaştırılmasını sağlayan sisteme dolaşım sistemi denir.

 

Kan, atardamar, toplardamar ve kılcal damarlardan oluşan damar ağının içinde dolaşan; akıcı plazma ve hücrelerden (alyuvar, akyuvar ve kan pulcukları) meydana gelmiş kırmızı renkli hayati bir sıvıdır.

 

Nabız : 1 – Kalp atışının sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama. 2-Kanın sol karıncıktan büyük atardamarlara pompalanması esnasında ,uç noktalardaki atardamarlarda oluşturduğu dalgalanmadır.Kalp atışının uçtaki atardamarlardan hissedilmesine nabız denir.

 

Kalp veya Yürek 1-Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek 2-Kalp kası olarak bilinen özel bir tip çizgili kastan oluşmuş, içi boş, kendiliğinden kasılma özelliğine sahip kuvvetli bir pompadır.

 

Damar : Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal.

 

Stetoskop : Kalbin, iç organların hareketlerini dinlemeye yarayan araç.

 

SORULAR

 

1-Ahmet Bey’in düzeneğinde pompa görevini hangi organımız gerçekleştirmektedir ? 

 

CEVAP : Kalp

 

2-Bağçeyi bir ağ gibi sarmış hortumlar Vücudumuzdaki “”DAMARLARA” benzetilebilir.