4.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Sayfa 77-78-79-80 Cevapları Zambak Yayınları

calismakitabim tarafından yazıldı.. Yayınlanma Zambak Yayınları

4.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Sayfa 77-78-79-80 Cevapları Zambak Yayınları

SAYFA 77

5.ÜNİTE

GEZEGENİMİZ DÜNYA

DÜNYA’MIZIN ŞEKLİ NEYE BENZER

1-Dünya yuvarlak olduğu için önce direkleri görünür

 2-

 1-şekli

 2-Biruni

 3-teleskop

 4-uydular

 5-düz

 

SAYFA 78

 

Albüm yapalım : Konuyla ilgili olarak Dünya Albümü Projesi diye konu açıp resimler paylaştım

 

4.

 

Dünyanın Gözlemlenebilir Katmanları

 

TAŞ KÜRE

 SU KÜRE

 HAVA KÜRE

 

SAYFA 79

 

5.

 1-hava küre

 2-taş küre

 3-göl

 4-su küre

 

6-

 

sağ üst boşluk : Mineral

 sol boşluk : teknoloji

 kaya parçasının altındaki boşluk : taş

en alt oluşturur : kara katmanı

 

SAYFA 80

 

1-atmosfer

 2-okyanus

 3-kara katmanı

4-cevher

 5-ağır

 6-maden

 7-yer kabuğu

 

8-Dünyanın katmanlarının özellikleri

 

Dünya’mızın Gözlemlenebilir Katmanları Nelerdir?

 Dünya’mız katmanlardan oluşur. Dünya’nın üzerinde yaşadığımız, yürüdüğümüz bitkiler yetiştirdiğimiz kısmına yer kabuğu yâda taş küre adı verilir.

 Yer kabuğundaki çukurları dolduran suların tamamı su küreği oluşturur.

 Yeryüzünün çevresini saran katman ise hava küre olarak adlandırılır.

 Taş küre, su küre ve hava küre dünya’nın gözlemlenebilir katmanlarıdır.

 TAŞ KÜRE

 Taş küre üzerinde insanlar yaşar, bitkiler büyür ve diğer canlılar besin ve barınak bulur. Taş küre, yer kabuğu olarak da adlandırılabilir.

 Yer kabuğu:’toprak ve çeşitli kayaçlardan oluşur.

 Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştırıldığında yer kabuğu çok incedir.

 Dünya’yı bir elmaya benzetirsek elmanın kabuğu taş küreyi temsil eder.

 Yeryüzünde dağlar, tepeler, ovalar ve düzlükler yer kabuğunun parçalarıdır.

 

SU KÜRE

 Dünya’mızın yüzeyine baktığımızda büyük bir kısmının sularla örtülmüş olduğunu görürüz.

 Dünya, uzaydan bakıldığında mavi bir küreye benzer. Dünya’nın mavi görülmesini üzerini kaplayan su tabakası sağlar.

 Dünya’nın kahverengi görünen kısımları ise karalardır.

 Dünya’nın, sularla çevrili geniş kara parçalarına KITA adı verilir.

 Kıtaların arasında bulunan birbirine bağlı su kütlelerine ise OKYANUS denir.

 

Dünya’nın 3/4’ ü sularla kaplıdır. Okyanuslar, denizler, akarsular, göller ve yer altı suları su kürelerinin bir parçasıdır.

 Canlılar, yaşamlarını sürdürebilmek için suya ihtiyaç duyar. Bu sebeple su, canlılar için çok önemlidir,

 Canlıların büyük bir kısmı için yaşama alanıdır. Balıklar, yengeçler ve diğer bazı su canlıları su ortamlarda yaşar.

 Göller, akarsular ve yer altı suları tatlı su kaynaklarıdır, bu sular içme suyu olarak ve toprakların sulanmasında kullanılır

 Deniz ve okyanuslar tuzludur. Tatlı su kaynaklarımız sınırlıdır.

 

HAVA KÜRE

 Hava küre Dünya’yı çepeçevre saran gaz örtüsünden oluşur. Hava içerisine çeşitli gazlar bulunur.

 Havanın varlığını yüzümüze doğru bir yelpaze salladığımızda yâda hareket halindeki camını açtığımızda hissederiz.

 Hav kürenin alt sınırı kara ve su katmanın yüzeyinden başlar. Buradan itibaren hava kürenin 12 km.lik kısmında yaşam devam eder.

 Soluk alırken kullanılan hava, ilk 12 km’lik kısımda bulunur. Ayrıca yağmur, kar, rüzgâr ve fırtına gibi hava olayları da bu kısımda gerçekleşir.

 Hava kürenin ilk 12 km’lik kısmı ile uzay boşluğu arasında değişik özelliklere sahip katmanlar bulunur.

 

C.Dünya’mızın Gözlemlenemeyen Kısımlarında Neler Var?

 Dünya’nın dışındaki katmanın taş küre olduğunu öğrenmiştiniz. Dünya’nın taş kürenin altındaki katmanına ateş küre, en içteki kısmına da çekirdek adı verilir.

 Ateş küre ve çekirdek, Dünya’nın gözlemlenemeyen kısımlarıdır.

 

ATEŞ KÜRE

 Ateş küre yer kabuğunun altında yer alan katmandır.

 Ateş küre çok sıcaktır. Ateş kürenin sıcaklığında kayaçlar eriyerek akışkan hala gelir. Ateş küre akma özelliğine sahip hareketli bir katmandır.

 Ateş küreyi oluşturan maddeye magma adı verilir.

 Magma yanardağlardan yeryüzüne çıkabilir. Yeryüzüne çıkan magmaya, lav adı verilir.

 

ÇEKİRDEK

 Çekirdek Dünya’nın merkezindeki en iç katmandır.

 Çekirdeğin sıcaklığı ateş küredekinden daha fazladır. Çekirdek Dünya’nın en kalın ve sıcak katmanıdır. En sert ve dayanıklı metaller bile çekirdekte erir.

 Çekirdeğe, dünya’nın ortasında Sıçak ve ağır bir küre şeklinde bulunur bu sebeple çekirdeğe ağır küre de denir.