5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı 70-88 Arası Tüm Sayfalarının Cevapları

calismakitabim tarafından yazıldı.. Yayınlanma Meb Yayınları

5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı 70-88 Arası Tüm Sayfalarının Cevapları

 

 

 

 

70.Sayfa

 

Etkinlik 3 :

 

Soru 1: Davul mehter takımına ait bir çalgımıdır?

Cevap:Evet.

 

Soru 2:Mehter takımı askerlerle savaşa gidermi?

Cevap:Evet.

 

Soru 3:Mehter takımı askerlerle niçin savaşa gider?

Cevap:Cesaretlendirmek için.

 

Etkinlik 4 : 

 

mehter + hane => mehterhane

kumar + hane => kumarhane

ders + hane => dershane

 

Sayfa 71

 

Etkinlik 5 :

 

Mehter takımı şunlardan meydana gelir;

=> Kös,davul,malkare,kudüm,mısfiy e,zil,zurna,nefir,zilli maşa.

 

Mehter takımı ne yapar?

=>Çeşitli çalgılarla marşlar söyler.

 

Mehter müziği kimleri etkiledi?

=> Hayln (haylın), ßeetho**n (beythoven) , Rossiri (rossini)

 

Mehter teşkilatının kuruluş zamanı kaçtır?

=> 29 Mayıs 1453

 

Değerlendirme 2 :

 

Resimle ilgili düşüncelerinizi yazınız..

Cevap: Mehter takımı Türkiye'ye has çaşitli çalgılarıydan oluşan bir takımdır.İnsanların milli duygularını çoşkulandırır.

 

72.Sayfa

 

Etkinlik 1:

 

Arkadaşlar burası kendi değerleriniz kendinize göre cevaplandıracaksınız.

 

Etkinlik 2 :

 

Okuduğum hikayenin kahramanı Koca Seyit'tir.

Koca Seyit'e uardımcı olan karakter Ali'dir.

Hikayedeki olay Çanakkale savaşı'nın olduğu yıllarda geçmektedir.

Hikayenin ana fikri Koca Seyit'in kahramanlığıdır.

Olayın geçtiği yer Çanakkale'deki MecidiyeTabyası'dır.

 

73.Sayfa 

 

Etkinlik 3 :

 

Koca Seyit ile ilgili soruların cevapları şunlardır;

 

Doğum Yılı : 1889

Doğum Yeri : ßalıkesir,Edremit

Özellikleri : Yardımseverlik ve Vatan sevgisi.

Dış Görünüşü : Kalıplı , güçlü ve iriyarıdır.

Askerlik yaptığı yerler : Edirne,İstanbul ve Çanakkale.

ßaşından geçen olaylar : ßalkan savaşı,Çanakkale savaşı,GeliboluKara savaşı ve Kurtuluş savaşı.

**üm tarihi : 1939

**düğü yer : ßalıkesir , Edremit..

 

Etkinlik 4 :

 

ßoğaz : İstanbul boğazı manzararı güzel bir yerdir.

ßoğaz : Sanırım boğazlarım şişti.

 

Top : Arkadaşlarımla top oynadım.

Top : Savaştaki top bozulmuştu.

 

Ağır : Ağır adımlarla yaklaştı.

Ağır : Mermi çok ağırdı.

 

Kol : Kolum incildi.

Kol : Topun kolunu çevirdi.

 

74.Sayfa

 

Etkinlik 5 :

 

voleybol => spor

dize => müzik

dörtgen => matematik

uydu => bilim

pota => basketbol

teleskop => bilim

alyuvar => fen

silindir => matematik

 

Etkinlik 6 :

 

1.cümlede seyit

2.cümlede Düşman askerleri

3.cümlede Ali

4.cümlede Seyit

5.cümlede Annem

6.cümlede dedelerinin

7.cümlede Yaşlı adamınaltını çiziceksiniz.

 

75.Sayfa

 

Değerlendirme 3 :

 

Arkadaşlar burada size bir paragraf verilmiş ve bunun doğrusu şu şekilde olucak:

 

Koca Seyit, 1909 yılında artık askerdi.Temel eğitimden sonra Edirne'ye yollandı.Orada askerlik yaparken 1912 yılında çıkan ßalkan Savaş'ına katıldı.Savaşın ardından askerliğine bir süre İstanbul'da devam etti.ßu sırada Seyit'in tezkeresi yaklaştı.Ancak 1914 yılında genel seferberlik ilan edilince Seyit tezkere alamadı.

O sıralarda İngiliz ve Fransız gemileri Ege Deniz'inde dolaşmaya başlamıştı.Çanakkale ßoğaz'ına saldıracakları haberleri dört bir yana yayılmıştı.Savaş yüzünden Seyit'de İstanbul'dan Çanakkale'ye,Mecidiye Tabyası'na topçu eri olarak yollandı.

 

83.Sayfa

 

Etkinlik 1 :

 

ECKEMR = MERCEK

OPTEELSK=TELESKOP

OPROSKMİK=MİKROSKOP

ZIYA=YAZI

KİFAŞ=KAŞİF

UCTMİ=MUCİT

ZÜGYÜÖK=GÖKYÜZÜ

AKRME=MERAK

 

 

Etkinlik 2 :

 

Dünyayı etkileyen önemli buluşlardan şiirde bulunanlar şunlardır:Matbaa,Kaşiflerin gezişi,Barut,Taşıma Araçları,Mercek,Telefon

 

 

84.Sayfa

 

Etkinlik 3 :

 

1)Arkadaşlar burada sizden konu hakkında soru ve cevap bulmanızı istiyor: 

Soru:Matbaalar kurulmadan önce kullanılan yazı araçları nelerdir?

Cevap:Papirüs , Parşömen

 

Soru:Kaşifler kimlerdir?

Cevap:Yeni kıtalara açılan,keşfeden kişilerdir.

 

Soru:İcatlar niçin yapılmıştır?

Cevap:İnsan hayatını kolaylaştırmak için.

 

Etkinlik 4 :

 

İş kurmak : İş kurmak için güvenilir ortaklar gerekir.

Arkaşdaşlık kurmak : Arkadaşlık kurmak kolay değildir.

Turşu kurmak : Annem kış için turşu kurdu.

Tuzak Kurmak : Sinsice tuzak kurmuştu.

Saat Kurmak : Saati kurmak çok işe yarıyor.

Sofra kurmak : Sofrayı kurması için anneme yardım ettim.

Takım Kurmak : Beş kişilik futbol takımı kurduk.

Hayal Kurmak : Hergün hayal kuruyorum.

 

Etkinlik 5 :

 

Aynayı bulmuşlar ama içimizden geçenleri gösterememişler. 

Televizyonu bulmuşlar ama net bir görüntü yok

Silahı bulmuşlar ama zararına katlanmışlar.

ßilgisayarı kurmuşlar ama zaman hırsızı olduğunu bilmiyorlar.

Cep telefonunu yapmışlar ama radyasyon yayıyor.

ßarut yapmışlar ama yetersiz kalmış.

Ampülü yapmışlarama 3000'den yüksek deneyler.

 

85.Sayfa

 

Etkinlik 6 :

Futbol oynamayı severim,

Japonya'ya gitmek isterim,

Arkadaşlarımı severim,

ßeni sevip sevmediklerini merak ederim.

 

Değerlendirme 1 :

 

İleride gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinizi yazmanızı istemiş.

 

Zaman makinesi,Şarjsız leptoplar,Uzaktan ışığı açabilmek için kumanda..

 

 

86.Sayfa

 

Etkinlik 1:

 

ßurada bulmacayı çözebilirsini 

 

Etkinlik 2 :

 

Grafikteki yazının gelişim aşamalarını özetleyiniz demiş.Cevaplar şöyle olucak:

 

1)İlk yazı mağara duvarlarına çizilen resimlerle yapılmıştır.

2)Sonra Mısırlılar resim yazısını bulmuş.

3)Hititliler ve Persler çivi yazısını bulmuş.

4)Son olarak Fenikeliler ve Suriyeliler alfebeyi bulmuştur.

 

 

87.Sayfa 

 

Etkinlik 3 : 

 

Verilen kelimeler ile ilgili sorular sorulacakmış.Cevapları:

 

Ne? = Mağaralarda kullanılan yazı şekilleri nelerdir?

Kim? = Alfabeyi kimler bulmuştur ?

Nerede? = Hiyeroglifler ilk nerede kullanılmıştır?

Nasıl? = İlk zamanlarda uçmak nasıl anlatılmıştır?

Niçin? = Fenikeliler niçin Suriye'nin deniz kıyısına yerleşmişlerdir?

Ne zaman? = Latin alfabesi ne zaman kullanılmaya başlandı?

 

Etkinlik 4 :

 

1) Mısır hiyerogliflerinde 3000 harf vardır.

2)Latin alfabesi 29 harften olurşur.

3)Alfabede 26 harf vardır.

 

 

88.Sayfa

 

Etkinlik 5 : 

 

Kahır - kahXr + ı => kahrı

boyun - boyXn + u => boynu

göğüs göğXs + ü => göğsü

seyir - seyXr + i => seyre

alın - alXn + ı => alnı

kayıp - kayXp + ı => kaybı

beyin - beyiXn + i => beyni

zehir - zehXr + i => zehri

omuz - omXz + u => omzu

fikir - fikXr + i => fikri

sabır - sabXr + ı => sabır

karın - karXn + ı => karnı

 

Etkinlik 6 :

 

ßirinci resim: uçmak

İkinci resime bir yılan çizin ve altına sürünmek yazın.

Üçüncü resime mızrak çizin ve altına avlanmak yazın.