6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları İLKE BASIM Sayfa 93

Dilara tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları İLKE BASIM Sayfa 93

Hz. Eyüp'ün kıssasıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına da "Y" yazınız.

aygunhoca.com

(   D  )  Hastalandığında, sabrın güçlükleri aşmadaki rolünü tüm insanlığa göstermiştir.

(   Y  )  Çocukları öldüğünde dayanamayıp isyan etmiştir.

(   D  )  Zenginliğinde ve fakirliğinde elindekiyle yetinmesini bilmiştir.

(  Y   )  Sağlığında çevresinde olanlar, zor günlerinde de onu yalnız bırakmamışlardır.

(  D   )  Mal, evlat ve sağlığıyla olan sınavları başarıyla vermiştir.

(   Y  )  Sabrının sonunda sağlığına kavuşmadan vefat etmiştir.
 
7. Etkinlik

Sıralayalım

Aşağıdaki Kureyş suresinden ayrılmış sözcükleri okunuş sırasına göre numaralandırınız.

3 Fel ya'budûrabbe hâzel beyt.

2 îlâfihim rıhteleşşitâi ves sayf.

4 Ellezîat'amehum min cûın ve âmenehum min havf.

1- Li îlâfi kureyş.

Ayrıca Bakınız

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Tüm Sayfalar