9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları MEB Sayfa 24

Dilara tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları MEB Sayfa 24

1. Bilimsel yöntemin başlıca basamakları nelerdir? Bunları bir örnek üzerinde açıklayınız.

BİLİMSEL YÖNETİM AŞAMALARI

Güçlülüğün sezilebilmesi.

Güçlülüğün problem biçiminde tanımlanması

Problemin çözümüne yönelik denencelerin kurulması

Denencelerin gözlenebilecek sonuçlarının saptanması

Denencelerin sınanması

Sonuca ulaşma

Araştırmanın raporlaştırılması

BİLİMSEL TEMEL ÖZELLİKLER

Deney ve gözleme dayalıdır.

Neden sonuç ilişkisine dayanır.

Herkesçe izlenebilir ve görüşlere aleştirilere açıktır.

Kişisel yargılardan bağımsız olması

Mutlak doğruluk ve yenilmezliği kabul etmek

Evrenseldir.

BİLİMSEL YÖNTEMLER

Bilim olguların gözlenmesinden ve nasıl gerçekleştiğini anlayabilmek için sorulan sorulardan doğmuştur.M.S 1600 dolaylarında yaptığı deneylerle çok önemli sonuçlara varan İtalyan astronomi bilgini Galileo?nu açtığı yolda ilerleyen bilim adamları deneyle­rinin sonuçlarını ve bulgularını yazmaya başladılar.Bu deneyler evrendeki bazı olguları açıklığa kavuşturdu ve bilinenler arttıkça bazı olgular arasında ilişki olduğu anlaşıldı.Bunlar yasa denen genel ilkeler altında toplandı. Bu yasaların bütün koşullarda geçerli olup olma­dığını sınamak için yeni deneyler yapıldı ve böylecebilimsel bilgi birikimi hızla büyüdü.Bazen, bir yasayı sınamak için yapılan deney­ler sırasında karşılaşılan yeni vebeklenmedik bir olgu, yasanın yeniden gözden geçirilerek değiştirilmesini zorunlu kılmıştır.

9. Sınıf, Biyoloji, Ders, Kitabı, Cevapları, MEB, Sayfa, 24,SAYFA, 24

Ayrıca Bakınız

9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları