6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

Kardelen tarafından yazıldı.. Yayınlanma Meb Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

30.sayfa

Bu etkinlikteki cevaplar

1.Cevap: 2. Çünkü daha fazla ayrıntı vardır.

2.Cevap: 2. Çünkü büyütme oranı çok fazladır.

3. A şıkkı

4.cevap: A-B:350 km C-Ç:400 km

 

31.sayfa

Bu etkinlikte 1.2.3.4.sorular yapılmış .Biz sadece 5. ve 6. soruları yapıyoruz.

5.sorunun cevabı: Asya: 10 Güney Paraleli , 80 Kuzey paralleri Afrika: 35 Kuzey Paralelleri 35 Güney Paralelleri

6.sorunun cevabı: 45-35 kuzey paralelleri

 

1-)Yaşadığınız mahalle ya da köye okul yapılması sizi ve orada yaşayanları nasıl etkiler?

-Ben olsaydım çok sevinirdim, bence oradakilerde çok sevinirler.

 

2-)Okuduğunuz kitapların nasıl yazıldığını ya da bu kitaplardaki bilgilerin nasıl oluşturulduğunu hiç düşündünüz mü?

-Hayır düşünmedim.Çünkü:okuduğum kitapların yazarlar tarafından yazıldığını biliyorum.

 

3-)Halk ve çocuk kütüphanelerinden yeterince yararlanıldığını düşünüyor musunuz?

-Evet çok yararlı olduğunu düşünüyorum.

 

4-)Herhangi bir sorununuza çözüm ararken nelere dikkat edersiniz?

-Bilimsel araştırma basamaklarına dikkat ederim.

 

5-)Karşılaştığınız sorunlara hak ve özgürlükler temelinde çözüm bulabilmek için hangi kurumlara başvurabilirsiniz?

-Tüketici mahkemesine

-Tüketici hakları derneğine

-Reklam kuruluna

-Belediyelere

Başvurabiliriz.

 

6-)Sosyal bilgiler dersinde neler öğreniyorsunuz?

-Dünya tarihini,hak ve sorumluluklarımızı,ülkemizin coğrafi özeliklerini öğreniyoruz.

 

7-)Aşağıdakilerin hangisi bir olgu cümlesidir?

A)Amatör tarihçiler tarih bilimine yeni bir yaklaşım getirmişlerdir.

B-)Sosyal bilgiler dersi çok eğlencelidir.

C-)Sosyal bilimlerin gelişmesine Atatürk önemli katkılar sağlamıştır.

D-)İstanbul doğal ve tarihi güzellikleriyle dünyanın en güzel şehridir.

 

8-)Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarının ikinci aşamasıdır?

A-)Hipotezleri test etme

B-)Veri toplama

C-)Konu veya sorunu belirleme

C-)Hipotezleri ileri sürme

 

9-)Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorunluluklarından biri değildir?

A-)Vergi verme B-)Askerlik yapma C-)Oy kullanma D-)İş yeri açma

 

10-)Türk Dil Kurumu,Türk Tarih Kurumu ve Dil ve Tarih-Coğrafya fakültesi gibi kurumları Atatürk neden açmıştır?

-Sosyal bilimleri geliştirmek için açmıştır.

 

11-)Herhangi bir yerin dünya üzerindeki konumu nasıl ifade edilir?

-Coğrafi özellikleri ve matematik konumu ile ifade edilir.

 

12-)Ülkemiz dünya üzerinde nerede yer alır?

-36 42

26 45

 

13-)Dünyayı küçük bir kağıt üzerine nasıl sığdırıyoruz?

-Ölçeklendiririz.

 

14-)Karasal iklim görülen bir yerin bitki örtüsü nedir?

-Bozkır

 

15-)Karadeniz iklimi görülen bir yerin bitki örtüsü nedir?

-Orman

 

16-)Akdeniz iklimi görülen bir yerin bikri örtüsü nedir?

-Maki

 

17-)İç bölgelerde yağışın az olmasının sebebi nedir?

-Denizden uzak bölge olması.

 

18-Dünya’nın her yerinde insanların yaşam biçimlerinin farklı olmasının sebebi nedir?

-İklimlerinin farklı olması.

 

19-Günümüzde yerleşim yeri seçerken nelere dikkat edilmektedir?

-İklimine,sağlık kurumlarına yakınlığına,alış-veriş merkezine yakınlığına vb. dikkat edilir.

 

20-)Kral Hammurabi göze göz,dişe diş ifadesiyle ne anlatmak istiyor?

-Eğer bir kişi diğerinin gözünü çıkarttıysa yetkililer tarafında onunda gözü çıkartılır.Yani her şey karşılıklıdır.

 

21-)Frigli ustaların yaptığı fibulalar kullandığımız çengelli iğnelere benziyor mu?

-Evet .Biraz benziyor.

 

22-)İzmir ve çevresini tanımak için hangi haritanın kullanılması daha uygun olur?

-Ege bölgesi haritası

 

23-) 1-Asya 2-Antartika 3-Afrika 4-Okyanusya

Yukarıdaki kıtalardan hangileri kuzey kutbuna daha yakındır?

Antartika

 

24-)Sümer, Asur,Urartu,Lidya,İyon,Hitit ve Frig uygarlıklarının ortak özellikleri nedir?

-Merkezi Krallıkla yönetilmişlerdir.

 

25-)Türkiye’de Akdeniz kıyıları,kar yağışının en az görüldüğü yerdir.

Bu duruma yol açan etmen nedir?

-Ekvatora yakın olması.

 

26-)İpek yolu geçtiği ülkelerde insanların yaşamını kültürel,sosyal ve ekonomik açılardan nasıl etkilemiştir?

-Oradaki insanlara da mal satmışlardır.yeni icat edilmiş bir şey varsa onlara tanıtmışlardır.

 

27-)Türkler ilk kez devlet kurmak için hangi nitelikteki yerleri seçmişlerdir?

-Türkler devlet kurmak için coğrafi şartlara ,ekonomik ve sosyal yapıya önem vermişlerdir.

 

28-)Geçmişten günümüze Türk ordusunun en önemli özellikleri nelerdir?

-Mete kağan orduyu on,yüz,bin olarak birliklere ayırdı.

 

29-)Destan, yazıt,efsane buluntulardan geçmişe ait hangi bilgilere ulaşılabilir ?

-Eskiden Türklerin ne ile uğraştıklarına ,ne yiyip ne içtiklerine ,evlerinin nasıl olduğuna ulaşabiliriz.

 

30-)İslamiyet Türklerin yaşamında neleri değiştirmiş,neleri değiştirmemiştir?

-Bir günlük yaşamları değişmiş,bir günlük yaşamlarındaki bazı olaylar değişmemiştir.

 

31-)Yaşadığınız çevrede hangi kültürel kutlamalar yapılıyor?

-nevruz ,23nisan,19mayıs vb.

 

32-)Yaşadığınız çevrede yapılan kutlamaların tarihçesi hakkında bir bilginiz var mı?

-Pek fazla bir şey bilmiyorum.

 

33-)Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar uzanan İpek Yolu ile ipekli kumaşlar arasında nasıl bir bağlantı olabilir?

-İpek Yolu’nda öncede ipekli kumaş satıyorlarmış.

 

34-)İlk Türk Devletleri nerelerde kurulmuştur?

- İlk Türk Devletleri Orta Asya’da kurulmuştur.

 

35-)Kara kuvvetleri Komutanlığımıza ait bröve üzerinde yer alan MÖ 209 tarihinin önemi nedir?

-bu yılda Metehan orduyu on,yüz,bin olarak ayırmıştır.

 

36-)Türk ordusunun en önemli özellikleri nelerdir?

-Verilen her türlü emre itaat etme

-Süratli ve isabetli karar verme

-Hedefi vurmada tam isabet

 

37-)Kök Türklerden miras kalan yazıtlar,bu uygarlıkla ilgli hangi bilgileri veriyor olabilir?

-Nerde yaşadıkları,ne yaptıklarının bilgisini veriyor olabilir.

 

38-)Resim sanatında neden hayvan resimlerine yer verilmiş olabilir?

-Yaşadıkları bölgede genellikle havyan bulunduğu için

6. Sınıf, Sosyal, Bilgiler, Çalışma, Kitabı, Cevapları