6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabi Sayfa 15-16

Begüm Aydın tarafından yazıldı.. Yayınlanma Meb Yayınları

8.etkinlik

 

a) örnek=>çiçekçi-şekerlik-silgi-soru-yüzgeç-evi-yazı-güller

 

b) yol-lar-dan

 

hayal-ler-imiz-den

 

dürüst-lük

 

göz-cü-lük

 

kork-u-nç

9.etkinlik 

a)   iş-çi-lik

yok-sul-luk

yaz-ar-lık

göz-le-m

anne-si-ne

araba-lar-ı

b) iş,yaz,yok,göz,anne,araba

c) Ekler ile kelimelerin başı yazılamaz.Anlamsız olur.

Benzer İçerikler