6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 20

betül akman tarafından yazıldı.. Yayınlanma Meb Yayınları

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 20

 

5. Etkinlik:                                                                                                                                           Nasrettin Hoca(1208-1284)

Sivrihisar'ın yöresinde doğdu, Akşehir'de öldü. Babası Hortu köyü imamı Abdullah Efendi,annesi aynı köyden Sıdıka Hatun'dur. Önce Sivrihisar'da medrese öğrenimi gördü, babasının ölümü üzerine Hortu'ya dönerek köy imamı oldu. 1237'de Akşehir'e yerleşerek, Seyyid Mahmud Hayrani ve Seyyid Hacı İbrahim'in derslerini dinledi. İslam diniyle ilgili çalışmalarını sürdürdü. Bir söylentiye göre medresede ders okuttu. kadılık görevinde bulundu. Bu görevlerinden dolayı kendisine Nasuriddin Hâce adı verilmiş, sonradan bu ad Nasreddin Hoca biçimini almıştır. Onun yaşamıyla ilgili bilgiler, halkın kendisine olan aşırı sevgisi yüzünden, söylentilerlekarışmış, yer yer olağanüstü nitelikler kazanmıştır. Bu söylentiler arasında, onun Selçuklu sultanlarıyla tanıştığı, mevlânâ Celâleddin ile yakınlık kurduğu, kendisinden en az yetmiş yıl sonra yaşayan Timur'la konuştuğu, birkaç yerde birden göründüğü bile vardır.

   Nasdeddin Hosa'nın değeri, yaşadığı olaylarla değil, gerek kendisinin, gerek halkın onun ağzından söylediği gülmecelerdeki anlam, yergi ve alay öğelerinin inceliğiyle ölçülür. Onun omduğu ileri sürülen gülmecelerin incelenmesinden, bunlarda geen sözcüklerin açıklanışından anlaşıldığına göre o, belli bir oönemin değil Anadolu halkının yaşama biçimini, güldürü öğesini, alay ve eğlenme türünü, övgü ve yergi becerisini dile getirmiştir. Onunla ilgili gülmeceleri oluşturan öğelerin odağı sevgi, yergi övgü, alaya alma. Gülünçduruma düşürme, kendi kendiyle çelişkiye sürükleme Şeriat'ın katılıkları karşısında çok ince ve iğnele bir söyleyişle yumuşaklığı yeğlemedir. O,bunları söylerken bilgin, bilgisiz, açıkgöz, uysal, vurdumduymaz, utangaç, atak, şaşkın, kurnaz, kokak, atılgan gibi çelişik niteliklerebürünür. Özellikle karşısındakinin durumuyla çelişki içinde bulunma, gülmecelerinin egemen öğesidir. Bu öğeler Anadolu insanının, belli olaylar karşısındakitutumun yansıtan, düşünce ürünlerini oluşturur. Nasreddin Hoca, halkın duygularını yansıtan, bir gülmece odağı olarak ortaya çıkarılır. Söyletilen kişi. söyletenin ağzını kullanır. böylece halk Nasreddin Hoca'nın diliyle kendi sesini duyurur.

6, . Sınıf, Türkçe, Çalışma, Kitabı, Sayfa, 20