7. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 28-32, 33-38, 39-44

Oguzhan DAGDELEN tarafından yazıldı.. Yayınlanma Meb Yayınları

7. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 28-32, 33-38, 39-44

İngilizce 7.Sınıf Çalışma Kitabı Sayfa 28-32, 33-38, 39-44 Cevapları

Sayfa:28 Activity 1

1-A

2-A

3-B

4-A

5-B

6-A

7-B

8-B

9-A

10-A

11-A

12-A

13-A

14-A

15-A

16-A

17-B

 

Sayfa:29 Activity 3

Boşluklara sırasıyla

-were you doing 2 a.m.

-did you go

-did you buy there

-you go by a car

-colour was it

-was the plate number

-didn't you

-I right

-picture is this

 

Sayfa 32

1. bölüm cvpları

1.cvp =19 june saturday

2.cvp=23 june wednesday

3.cvp=12 june saturday

4.cvp=25 june friday

5.cvp=14 june monday

 

2. bölüm boşluklarun cvpları

 

1.cvp=ten years ago

2.cvp=yesterday

3.cvp=last year

4.cvp=two days ago

5.cvp=two years ago

6.cvp=there days ago

7.cvp=four month ago

8.cvp=5 hours ago

 

Sayfa 33

1-Pele was born in 1940 in Brazil.

2-Mehmet Öz was born in 1960 in the USA.

3-Shakira was born in 1977 in Colombia.

4-Ricky Martin was born1971 in Colombia.

5-Margaret H.T. was born in 1925 in England.

 

Sayfa 35

2.c

3.d

4.c

5.a

6.d

7.a

8.a

9.c

10.c

 

Sayfa 37

1-were

2-were

3-was

4-werent

5-were

6-wasnt

7-was

8-was

9-was

10-were

11-were

12--were (boşluklara sırayla bunları yaz)

 

Sayfa 38

1-I was ar the cinema

2-they were at resteurant

3-she was on the beach

4-necdet was in the bed

5-my father was at a supermarket

6-I was at the school

7-my friends and I were at the stadium

 

Sayfa 39

DİYALOG

Kate:Sen ne okuyorsun?

Marilyn:Büyük araştırmacılar hakkında bir kitap.

Kate:Kim o büyük araştırmacı?

Marilyn:Christopher Colombus.O amerika'yı keşfetti, fakat o kıta araştırmacısı değildi.

Kate:Niçin?

Marilyn:Çünkü o onun Hindistan'da olduğunu düşünmüş.

Kate:Sen başka araştırmacılarda biliyor musun?

Marilyn:Örneğin,James Cook.

Kate:O ne araştırdı?

Marilyn:O Avusturalya,Yeni zellanda ve yeni Guinea'yı araştırdı.

Kate:Senin kitabın çok ilginç.Ben satın alacağım ve okuyacağım.

 

SORULAR

1-Marilyn'in kitabı ne hakkında?

Cvp:Marilyn book about great explorers.(marilyn'in kitabı büyük araştırmacılar hakkındadır.)

2-Columbus ne keşfetmiştir?

Cvp:He discover America.(o amerika'yı keşfetmiştir.)

3-O hindistanı mı keşfetti?

Cvp:He didn't discovered India.(o hindistanı keşfetmedi.)

4-James Cook kimdir?

Cvp:James Cook is explorer.(james cook araştırmacıdır.)

5-Sen araştırmacı olmak ister miydin?

Cvp:Yes I want to be an explorers, because I like travelling.(evet ben bir araştırmacı olmak isterdim,çünkü ben yolculuk yapmayı seviyorum.)

 

Sayfa 40

BOŞLUK DOLDUR

Galileo was an Italian inventor.(Galileo italyan bir mucitti.)

He invented the telescope.(O teleskopu icat etti.)

 

A. Graham Bell was an Scottish inventor.(A. Graham Bell iskoç bir mucitti.)

He invented the telephone.O telefonu icat etti.

 

Thomas Edison was an American inventor.(T. Edison Amerikan bir mucitti.)

He invented the electric bulb.(O elektrikli ampulü icat etti.)

 

Karl Benz was an German inventor.(Karl Benz Alman bir mucitti.)

He invented the automobile.(O otomobili icat etti.)

 

The Wright brothers were American inventor.(The Wright kardeşler Amerikan mucittiler.)

They invented the aerplane.(Onlar uçağı icat ettiler.)

 

Sayfa 41

BOŞLUK DOLDUR

John:What did you do last weekend?

Bill:I was at home.I did my homework and I played the guitar.What do you do?

John:I played basketball and I repaired my radio.At night I did my homework.

 

TERCÜMESİ

John:Sen haftasonu ne yaptın?

Bill:Ben evdeydim.Ben ev ödevlerimi yaptım ve ben gitar çaldım.Sen ne yaptın?

John:Ben basketbol oynadım ve ben radyomu tamir ettim.Ben gece ev ödevlerimi yaptım.

 

BOŞLUK DOLDUR

Last Sunday it was very hot.We went to the seaside.Some of my friends played beach volleyball and some others swam.

My father read a newspaper.My mother took some photographs.I drank Coke,and my brother slept.

We had a very good time.

 

TERCÜMESİ

Geçen pazar çok sıcaktı.Biz kumsaldaydık.Benim bazı arkadaşlarım voleybol oynadı ve diğerleride yüzdü.

Benim babam bir gazete okudu.Benim annem bazı fotoğraflar çekti.Ben kola içtim ve erkek kardeşim uyudu.

Biz çok iyi vakit geçirdik.

 

Activity 2: Workbook 9.Ünite

soruların altına bunları yazın

1.He is Mehmet Öz

2.He is famous cardiogist.

 

Sayfa 42

BOŞLUK DOLDUR

Yesterday was sunday.Ali got up late.He had his breakfast.He ate two sandwiches and drank a glass of milk.In the afternoon he played basketball with friends.He came home at five o'clock.He watched TV and did his homework.He put his books in his bag,and he went to bed early.

 

TERCÜMESİ

Dün pazardı.Ali geç kalktı.O kahvaltı yaptı.O kahvaltıda 2 sandiviç yedi ve 2 bardak süt içti.Öğleden sonra arkadaşlarıyla basketbol oynadı.O saat 5'te eve geldi.O televizyon izledi ve ödevlerini yaptı.O kitaplarını çantasına koydu ve erkenden yattı.

 

CÜMLE KUR

8.Pazar:Mark played tennis on Sunday.(mark pazar günü tenis oynadı.)

9.Pazartesi:Mark went to the dentist's at 16:30 on Monday.(mark pazartesi günü saat dört buçukta diş doktorundaydı.)

10.Tuesday:Mark bought a present for Jane on Tuesday.(mark salı günü Jane'ye hediye aldı.)

11.Wednesday:Mark went cinema with Tim on Wednesday.((mark çarşamba günü tim ile sinemaya gitti.)

12.Thursday:Mark visited grandmother on Thursday.(mark perşembe günü büyükannesini ziyaret etti.)

13.Friday:Mark shopping with father on Friday.(mark cuma günü babası ile alışverişe gitti.)

14.Saturday:Mark went Jane birthday party on Saturday.(mark cumartesi günü Jane'nin doğumgünü partisindeydi.)

 

5.bolüm

was-got-had-ate-drank-played-canne-watehed-did-put-went

 

6.bölüm

mark went to the dentistson monday

mark bought a present for jane on tuesday

mark went to the cinema with timon .....

mark visited his grandmother on thursday

mark went shoopping winh his faster on friday

mark wenk to janes birthdey partor fridey

 

Sayfa 43

2.did your sister visit your aunt last weeken

yes,my sister visited my aunt last weekend

3.did your brother hel p your mother in the kitchen last night

yes,my brother hel ped my mother in the kitchn last night

4.did your moyher make a cake for your birthday

yes,my mother made a cake for my birthday

5.did you get up ealy this morning

no ı didnt get up early this morning

6.did your friends play football yesterday afternnon

no my friends didn't play football yesterday afternoon

 

Aktivity 6 Workbook 9.Ünite

Bulmacanın yukarsında 1 den 8 e kadar boşluklar var onlar

1.mystery

2.universe

3.bestseller

4.childhood

5.develop

6.amazed

7.pursuee

8.Astronomy

 

Sayfa 44

2.ıt will be thursday 4 th

3.ı will be friday the 19 th

4.ıt was two days ago monday 1 st

5.ıt was tuesday the 2 nd of september

teşekkür yeter....

 

4)4-f 5-a 3-b 2-c 6-d 1-e

5)HAD:found, tought,went,said,took,saw,beca me,kept,broke,flew.

TOUCHED:called,arrived,shouted .

6)1.they didn t see a tree made of cake. they saw a house made of cake.

2.she didn t kiss a hen. she kissed a frog.

3.ali baba didn t find a horse. he found a treasure.

4.he didn t find a magic stick.he a magic.

5.she diddn t meet a prince in the woods lamb.she me

7., Sınıf, MEB, Yayınları, İngilizce, Çalışma, Kitabı, Cevapları, Sayfa, 28, 32, 33, 38, 39-44