7.Sınıf İngilizce Sayfa 116

merve tarafından yazıldı.. Yayınlanma Bilgetürk Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı BİLGETÜRK YAYINEVİ Cevapları Sayfa 116

Sayfadaki D Etkinliği Cevapları

Jessica can dance. She can’t write poems, but she can write short stories.testonline.blogcu.com She can’t play football, but she can play tennis. She can do acrobatics, but she can’t ride a horse.