7.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 59

Begüm Aydın tarafından yazıldı.. Yayınlanma Meb Yayınları

 

Sayfa 59

1.Türkiye Selçukluların kervansarayların yapımına ve işleyişine önem vermesinin sebebi nedir?

Milletlerarası ticaret kervanlarının güvenliği ve dinlenmesi için kervansaraylar yapılmıştır.

 

2.Sinop, Antalya ve Alanya şehirlerinin ortak yönü nedir?

Liman kenti olmalarından dolayı ticaret gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

 

3.Sinop ve Alaiye şehirlerindeki limanlara getirilen mallar hangi yollarla taşınabilirdi?

Denizyolu ile taşınabilir.

 

4.Sinop ve Alaiye’nin fethedilmesinin temel sebebi nedir?

Ticaretin gelişmesinde önemli rol oynayan deniz ulaşımına sahip olmak için.

 

5.Anadolu’nun her köşesinde bir Selçuklu kervansarayına rastlamak mümkündür. Özellikle Haçlı

Seferleri ve Miryokefalon Savaşı’ndan sonra sayıları hızla artmıştır. Bunun sebepleri nelerdir?

Karayolu ile yapılan ticaretin güvenli bir şekilde yapılması ve kervanların ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir yer tutmasından dolayı kervansarayların sayısı artmıştır. aygunhoca.com.net

 

6. Kervansaraylar kaç kilometreaygunhoca.com aralıklarla yapılmıştır? Neden?

Deve yürüyüşü ile günde 9 saat, yani 40 km esas alınarak yapılmıştır.

 

7.Kervansaraylardan kimler yararlanmıştır?

Yolcular, ticaret yapan kervanlar yararlanmıştır.

 

8.Kervansaraylarının etrafının kalın taş duvarlarla çevrili olmasının sebebi ne olabilir?

Zengin eşya taşıyan kervanlara güvenli bir sığınak olması için yapılmıştır.

 

9.Kervansaraylarda Türk kültürünü yansıtacak hangi özellikler bulabiliriz?

Mescitlerin olması, mimari yapısında Türk motiflerinin kullanılması.

 

10.Kervansaraylarda konaklayan tüccarlar hangi ürünleri taşıyor olabilirler?

Kumaşlar, değerli mücevheratlar, çeşitli kürkler, kuru gıda gibi ürünler taşınıyordu.

 

11.Kervansarayların hizmetlerini günümüzde hangi kurum, kuruluş ya da hizmet sektörü vermektedir?

Oteller, imarethaneler, sivil toplum kuruluşları.

Benzer İçerikler