7.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 111

calismakitabim tarafından yazıldı.. Yayınlanma Meb Yayınları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 111

Sayfa 111

Resimlerden Tanıyalım

 

1.Öğretmen olabilmek için kişilerin ne gibi ilgi ve yetenekleri olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu ilgi ve yetenekler yüz yıl öncesi için de geçerli midir? Neden?

Öğretmen olabilmek için birinci şart çocuklara karşı sevgi içinde bulunmak, çocuklara karşı bir şeyler öğretmenin azmi ve kararlığı içinde olmak, mesleğini sevmek.  

 

2.Günümüz toplumsal olaylarında polisin rolünü göz önünde bulundurunuz. Buna göre polisler hangi özelliklere sahip olmalıdırlar?

Şuan toplumsal olaylara müdahalede polisler gerekli alet ve teçhizatlara sahip ancak toplumsal olaylara müdahalede orantısız güç kullanmakta veya olayları kontrol altına aldıktan sonra öfkesini kontrol altına alamadığından olayları çıkartanlara karşı güç kullanmaya devam etmektedir. Nasıl ki polis olarak görevi bu tür olaylara müdahale etmekse, oraya gelen insanlarında bir amacı, bir isteği yerine getirilmesi, kamuoyu oluşturulması için 

Toplandıklarını asla unutmamalıdır? Herkes aynı fikir ve düşüncede olmayabilir. 

 

4.Yukarıdaki fotoğraflarda geçmişte ve günümüzde yapılan arıcılık çalışmaları yer alıyor. Teknolojinin gelişimi meslekleri ve o mesleğe olan ilgili nasıl etkiler? Bunu yukarıdaki fotoğraflardan yola çıkarak açıklayınız. 

Fotoğraftan da görüldüğü üzere geçmişte yapılan arıcılık tamamen günün şartlarına göre 

yapılan, teknolojinin gelişmemesinden dolayı ilkel şartlarda yapılan bir aracılık sistemiydi.  

Fakat şuan yapılan arıcılık sistemi ise teknolojinin gelişmesiyle tamamen profesyonelce, gerekli alet ve teçhizatların kullanılarak yapılan bir arıcılıktır. 

 

5.Osmanlı Devleti zamanında berberler lonca teşkilatın üye olurlardı. Usta çırak ilişkisi ile bu mesleği öğrenirlerdi. Bugünkü berber ya da kuaförlerin eğitim süreçlerinde yüzyıllar önceki meslektaşlarıyla benzerlik ve farklılıkları nelerdir?

Osmanlı Devleti zamanında mesleğin öğretildiği, öğrenilen bu mesleği yapabilmek için gerekli 

belgeyi aldıkları yer lonca teşkilatı idi. Günümüzde ise çıraklık eğitim merkezi müdürlükleri ne 

haftanın belirli günleri giderek mesleki ve diğer konularda öğrenim gördükleri yerdir.  Her iki 

dönemde de mesleği öğrenmek için devlet tarafından belirlenen eğitim kurumuna gitme 

zorunluluğu var. Mesleği usta çıraklık ilişkisi içinde öğrenme düzeni aynı şekilde işlemektedir.  

Kullanılan teknoloji ise günün şartlarına göre değişmektedir. 

 

6.Gelişen teknoloji ve toplumun ihtiyaçlarının değişmesi meslek seçiminizi nasıl etkilemektedir? 

Yaşamın gerçekleri karşısında ilgi, istek ve yeteneklerimize uygun olmayan meslek seçimi birey ve toplum üzerinde nasıl bir etki yapmaktadır?

Gelişen teknoloji ve toplumun ihtiyaçlarının değişmesi meslek seçimini çok etkilemektedir. 

Zamanında çok önemli bir yere sahip olan kalay ustalığı günümüzde önemini kaybetmiştir.  

Seçmiş olduğumuz bir mesleğin veya gerekli eğitimleri alarak  sahip olduğumuz bir mesleğe 

fazla ihtiyacın olmaması iş bulamamamıza sebep olabilir.  Bu yüzden işsizlik oranları artabilir. 

Meslek seçiminde o mesleğe olan ilgi ve becerimiz, mesleğin gelecekte durumunu göz önünde bulundurarak meslek seçimine dikkat etmeliyiz. 

 

7.Gelecekte hangi meslekler öne çıkabilir?

Bilişim ve teknoloji, Uzay araştırmaları ve jeolojik araştırmalara yönelik meslekler öne çıkar. 

Kaynak: www.aygunhoca.com