7.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 78

calismakitabim tarafından yazıldı.. Yayınlanma Meb Yayınları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 78

 

Sayfa 78

ulşaım:izmir aydın demir yolu hattı 1856

haberleşme Posta teşkilatı 1840

telgraf müdürlüğü avrupa seyahatleri başladı

takvim-i vekayi

hukuk:ilk osmanlı yasası1876

ilk meclis 1846

eğitim:galatasaray lisesi kuruldu1868

tıp okulu açıldı.

mektebi mülkiye 1856

kara harp okulu açıldı1792

ekonomi:memleket sandıkları kuruldu

ziraat bankası kuruldu 1888

 

şadırvan: Genellikle cami avlularında ortada bulunan, çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan üzeri kubbeli abdest yeri.

avlu: Avlu, yapıların orta kısmında bulunan, tercihe göre üstü açık ya da kapalı olan geniş bölümdür.

menkıbe: Din büyüklerinin ya da tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve masalsı işlerini konu edinen öykü....

musiki: müzik

tılsım: Doğaüstü işler yapabileceğine inanılan güç. Büyülü şey, muska

www.aygunhoca.com