7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 84-85-86-87-88-89-102-105 Cevapları

Oguzhan DAGDELEN tarafından yazıldı.. Yayınlanma Meb Yayınları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 84-85-86-87-88-89-102-105 Cevapları 

ÜNITE 4 : ZAMAN IÇINDE BILIM

Sayfa 84 Ilk Buluş, Ilk Heyacan

 

M.I 3200 -Tekerleğin ilk kez Mezopotamya'da kullanıldığı sanılıyor

M.I 3000 -Babil'de ilk tarımsal ürün toplama makinesi kullanıldı.

M.I 700 -Lidya'da ilk kez madeni para kullanıldı.

M.I 450 -Herodot, dünya haritası çizdi.

 

Yukarıda yer alan Ilk Çağ uygarlıklarına ait buluşlardan bir tanesini seçiniz. Seçtiğiniz bu buluşla ilgili yapacağınız araştırmada aşağıdaki soruların cevapları yer almaktadır.

 

Mezopotamya'da kullanıldığı tahmin edilen tekerle M.I 3200 yılında bulunmuştur. Tarımda tarla sürmeye ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Tekerlek zaman içinde at arkalarına daha sonrada arabalarda kullanılmıştır. Şimdi arabalar kullanım alanıdır.

 

 

Sayfa 85 Benim Buluşum 

 

1.Ilk Çağda klima sisteminin kurulmuş olmasının nedeni nedir?

40 derece kadar fazla bir sıcaklığa dayanamayıp bulunmuştur...

 

2.Haberde o dönemde klima sisteminin kurulmuş olması neden şaşırtıcı bir buluş olarak nitelendirilmektedir?

Her insan ilk buluşta şaşırıyor... Hem o zamanın şartlarına bakarak bu çok zor.. (:

 

3.Buluşların ortaya çıkışında insanların yaşadığı yerlerin coğrafi özellikleri etken midir? Neden?

Tabikii etkendir. Çölde yaşayan bi insanın buzluk icad etmeye çalışması saçma olur.. Zaten su bulunuyor, onuda dondurmak çok saçma olur...

 

4.Günümüzde kullanılan klimanın işlevi Ilk Çağda kullanılan klima sisteminin işlevinin benzerli ve farklılıkları neleridr?

O zamanda klimalar serinletmek için kullanılıyordu, şimdide. Ama şimdi klimalar elektrikle çalışıyor...

 

Sayfa 86 ve 87 Söz Uçar, Yazı Kalır

 

1.Ilk Çağ uygarlıklarında insanlar duvarlara çizdikleri resimlerle neyi, neden anlatmak istemiş olabilirler?

Anlaşmaya çalışıyorlardı. Yazı olmadığından çizerek dertlerini anlatıyorlardı...

 

2.Ilk Çağ uygarlıklarının yazıyı daha anlaşılır şekillerle ifade etmeleri yazının kullanımını hangi açılardan etkilemiştir? Örnekler veriniz.

Bundan bir kaç yüayıl sonra belki o yazdıkları yer bulunur ve eski çağ hakkında bilgi edinilmiş olur...

 

3.Yazıdaki estetik anlayışı geçmiş dönemlerde ve günümüzde hangi mesleklerin oluşmasını sağlamıştır?

Resim sanatını oluşturmuştur.

 

4.Matbaanın bulunması ile bilim ve düşünce dünyasındaki gelişme arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Bir insanın düşüncesi matbaa yoluyla herkese yayılıyor. Bunun da gerçekten çok yararı var...

 

Sayfa 88 Iki Bilim Insanı

Ders kitabınızım 102 ve 103i sayfalarından, Internet'ten veya ansiklopedilerden araştırarak tüm dünyada bilimsel çalışmalarıyla tanınan iki bilim inisanı ile ilgili aşağıda yer alan etkinliği yapınız.

 

ALI KUŞÇU

Doğum yeri ve yılı: 1403 Semerkant

Ölüm yeri ve yılı: 16 Aralık 1474

Eğitim durumu: Matematik ve Astronomi

Yaptığı çalışmalar: Şerh-i Tecrid

Ali Kuşçu'nun hayatında size ilginç gelen bir olay: Rasathaneye müdür olması

 

 

 

BIRUNİ

Doğum yeri ve yılı: 4 veya 5 Eylül 973

Ölüm yeri ve yılı: 13 Aralık 1048

Eğitim durumu: Gökbilim, matematik,tarih

Yaptığı çalışmalar: Asar-ül-Bakiye

Biruni'nin hayatında size ilginç gelen bir olay: Fas olup Yunan'dan eğitim alası

 

Iki bilim insanının yönlerini aşağıdaki boşluğa yazıınız.

Ikiside matematikci ve gökbilimciydii...

 

Sayfa 89 Ne Zaman Yaşadılar? 

Ders kitabınızın 102 ve 105. sayfalarında yer alan kronoji lideki bilim insanlarını yaşadıkları dönemleri göz önüne alarak aşağıdaki çizelgelere yerleştiririniz.

 

Milattan Önce 

500-100 800-1200

Batlamyus Harezmi

El-Kindi

Er-Razi

Milattan Sonra Ahmet Fergani

1300-1700 Cabir bin Hayvan Farabi

Akşemseddin El-Buruni

Uluğ Bey Ibnu-l Heysen

Ali Kuşçu Ebul' Vefa

Oruç Reis Ömer Hayvam

Turgut Reis Kaşgarlı Mahmut

Seyd Ali Reis Ibn-i Sina

Mimar Sinan Nizammüllük

Takiyyüddin Yusuf Has Hacip

Hezarfen Ahmet Çelebi Ibn-i Rüşd

Katip Çelebi Ibn-i Tufevl

Evliya Çelebi Cezeri

 

Milattan Sonra 

1700-2000

Ibrahim Müteferrika

Sait Efendi

Ibrahim Hakkı

Hoca Ishak Efendi

Ziya Gökalp

Ferit Nejat Eczacıbaşı

Fuat Köprülü

Feza Gürsey

Mashar Osman

Hulusi Behçet

Salih Zeki

Adnan Adıvar

 

1.Hangi tabloda daha fazla bilim insanı olduğunu tespit ediniz. Neden ile ilgili kısa bir açıklama yazınız.

Bilimin daha ilerlemediği yllarda daha çok insan vardr. Bu insanlar ise insanlığa bir katkı sağlamak için çaba sarf ediyorlar.

 

2.2000 yılından sonraki bilim insanları ve kaşifleri de yazacak olsaydınız kim ya da kimleri yazardınız? Neden?

Alexander Graham Bell'i yazardım. O bi ilk yapıp telefonu icat etmeseydi, su anda bu kadar gelişmiş olmazdık...

7., Sınıf, Sosyal, Bilgiler, Çalışma, Kitabı, Sayfa, 84, 85, 86, 87, 88-89, 102, 105 Cevapları