7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 Cevapları

Oguzhan DAGDELEN tarafından yazıldı.. Yayınlanma Meb Yayınları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79

Sayfa 70

1-Çaka bey döneminde

2-Donanmayı İzmir de kurmustur

3-Boğazlar bizim denetimimizde değildi

4-Orhan Gazi,Yıldırım Bayezid,Fatih Sultan Mehmet,2. Beyazid,Yavuz Sultan Selim,Kanuni Sultan Süleyman

5-Kıbrısın fethi,Preveze Zaferi

6-Ekonomiyi geliştirmiştir(yanlış olabilir)

7-Haçlılar ve venedikliler

8-İnebahtı deniz zaferi ve kıbrısın fethi

9-Fazla hazırlık yapılmamıstır

10-Avrupada denizcilik konusunda tecrübeli mühendis Baron de Tott getirilerek deniz subayı yetiştirilmiştir,mühendishanei bahru hümayün(deniz harp okulu)kurulmuştur.

11-Olumsuz etkilemiştir çünkü Avrupalılar baska yollar bulup kullanıyordu.

Sayfa 70:

1.soru: Orhan bey zamaninda

2.soru: İzmİr

3.soru: Çünkü o dönemde donanma gelişmemişti.

4.soru: Çaka beyliği, Osmanlı, Candaroğulları, Hamitoğulları

5.soru: Rumeliye geçmek için

6.soru: Çünkü osmanlı kademe kademe genİşliyor

7.soru: Bizans, Trabzon Rum İmparatorluğu, Rusya, Venedikliler, haçlılar

8.soru: İstanbul, kıbrıs, Girit

9.soru: Donanmanın zayıflamasına

10.soru: Donanmayı güçlendirmişler

11.soru: Denizcilik faaliyetlerini güçlendirmişt

Sayfa 72

Şiirin cevapları

1.eski bir cami avlusu küçük şadırvanda su orhan döneminde kalma bir duvar ihtiyar ınar agaçı yeşil turme gibi ögeler bulunmaktadır.

2.cami avlusu yeşil turme ihtiyar çınar agaçı orhan bey zamanında kalan duvar.yer almaktadır.

3.çınarı agaçının çok uzun yıllar önce dikildigi ve günümüzde o agaçın hala yaşadıgını simgeler ve de bursada yapılan eserleri günümüzde devam ettigini simgeler.

Sayfa 73

ilk soruyu 1 olarak kabul edip aşağıya doğru iniyor.

1-Antalya

2-Antalya ili Anadolu'nun güneybatısında yer almaktadır.Yüzölçümü 20.723 km kare dir.

3- Akdeniz iklimi

4-Antalya ilinin arazisi kuzeyde Batı Toroslar'dan denize doğru alçalarak uzanır. Bu nedenle de ilin kuzeyi ve kuzeybatısı dağlık, denize yaklaşan kısımları ise ovalıktır. (Antalya, Elmalı ve Finike ovaları)

5- Antalya Türkiye'de bugüne kadar bilinen en eski yerleşmelerin bulunduğu illerden biridir.

6-Ticaret,sanayi,tarım,hayvancıl ık.

7-

8-Nüfus (2008) --> 995,596

9-

10- Antalya Müzesi,Perge,Aspendos,Antalya Kent Müzesi,Ariassos

Sayfa 74

1.avrupa müziği.osmanlı mehter müziğinden ilham almış

2.meheterin değişik çalgıları avrupalı sanatçıları etkilemiştir.

3.fetih sadece toprak kaznılarak olmaz.kültürümüzle de fetih yapa biliriz.

4.mehter kültürünü korumak ve yaşatmak için.

5.türklerin dokuduğu halı ve kilimdir.giyim kuşam da olabilir.

Sayfa 75

1.mehter müziği etkilidir.mesela beethoven dokuzuncu senfonisinde mehter davulları kullandı.halı ve kilim dokumalarıyla,giyim kuşamla

2.en çok giyim kuşamdan bence.çünkü bir ülkede makiniste giydirilen pantalonu düşünün bütün ülkelerde giyilmeye balandı ayrıca onlardaki gelişmeyi öğrenmek için yirmisekizinci çelebi mehmet efendi oğlu ile gelişmeleri öğrenmek için fransaya gitti.döner dönemz oğlu said efendi ibrahim müteferrika ile temasa geçip istanbulda matbaayı kurdu.ilk olarak sözlük basmıştı

3.iyi yünü de var kötü yönüde.mesela onlardan etkilenip matbaa kurmamız iyi ama onlardan etkilenip pantolon giymemiz kötüdür.çünkü kültürümüzü unutuyoruz.

Sayfa 77

1-Sık sık kaldıkları hanlar,yiyeceklerin pişirilip ısıtılması için aralıklarla yapılmış ocaklar,lale,sümbül,nergis gibi çiçekler,hayvanlara eziyet edilmemesini sevmemeleri,ev dekoresi oldukça sadeydi,genellikle üç duvara dayalı halıyla örtülü divanlar ve dolaplar odanın baş eşyasıydı,geniş bakır sini yemek masası olarak kullanılırdı.

2-Yukarıdaki etkenlerden ve Türklerden etkilenmiş olabilirler.

3-Seyyahlar bu gözlemlerinin kendi ülkelerindeki insanlarında Türk Kültürü'nü öğrenebilmesi için yazmışlardır.

4-Türklerin dürüt olduklarını yorumlamışlardır.

5-Metinde geçen uygulamaların az da olsa birçoğu günümüzde hâlâ mevcut.

6-Yiyeceklerin pişirilip ısıtılması için dış duvara aralıklarla yapılmış ocaklar,bakır sininin yemek masası olarak kullanılması günümüzde hâlâ var.

Sayfa 78

ulşaım:izmir aydın demir yolu hattı 1856

haberleşme Posta teşkilatı 1840

telgraf müdürlüğü avrupa seyahatleri başladı

takvim-i vekayi

hukuk:ilk osmanlı yasası1876

ilk meclis 1846

eğitim:galatasaray lisesi kuruldu1868

tıp okulu açıldı.

mektebi mülkiye 1856

kara harp okulu açıldı1792

ekonomi:memleket sandıkları kuruldu

ziraat bankası kuruldu 1888

şadırvan: Genellikle cami avlularında ortada bulunan, çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan üzeri kubbeli abdest yeri.

avlu: Avlu, yapıların orta kısmında bulunan, tercihe göre üstü açık ya da kapalı olan geniş bölümdür.

menkıbe: Din büyüklerinin ya da tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve masalsı işlerini konu edinen öykü....

musiki: müzik

tılsım: Doğaüstü işler yapabileceğine inanılan güç. Büyülü şey, muska

ayfa 74 (AnıtTepe yayınları meb)

Ben olsaydım.

Topraklarımı halka dağıtırdım.Önce bir miktar para verirdim.O tarlayı ekip biçmesini isterdim.Yetişen bitkileri pazarda satardı.Paranın 2/3 ünü kendi alırdı kalan parayı da devlete verirdi.Paralarla ülkenin yararına olacak şeyler yapılırdı.

Sayfa 75 (AnıtTepe yayınları meb)

Osmanlı devletinde topraklar 3 e ayrılır

- Miri Topraklar

- Mülk Topraklar

- Vakıf Topraklar

MİRİ TOPRAKLAR : fetih yoluyla devlet mülkiyetine geçen arazilerdir.bu topraklar devlete ait olduğu için devredilmez satılmaz ve miras bırakılmazdı

MÜLK TOPRAKLARadişah tarafından üstün hizmetler karşılığında kişilere özel olarak verilen arazilerdir.bu arazilere sahip olanlar bu toprakları sata bilir ve miras bırakabilirlerdi.

VAKIF TOPRAKLAR:gelirleri cami medrese şifahane imarathane (aşevi) gibi din bilim ve hayır işlerine harcanan topraklardır.Bu topraklardan vergi alınmazdı

Sayfa 78

ULAŞIM:

İzmir -Aydın demir yolu hattı 1856

HABERLEŞME:

OSTA TEŞKİLATI 1840

HUKUK:

ilk osmanlı yasası 1876

EĞİTİM:

galatasaray lisesi kuruldu 1868

tıp okulu açıldı

EKONOMİ:

memleket sandıkları kuruldu.

ziraat bankası kuruldu

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 Cevapları 

7., Sınıf, Sosyal, Bilgiler, Çalışma, Kitabı, Sayfa, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, Cevapları