7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa9-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77

Oguzhan DAGDELEN tarafından yazıldı.. Yayınlanma Meb Yayınları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 3. Ünite Cevapları Sayfa: 59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77                           

Kaynak: http://aygunhoca.com/

 

1.KERVANSARAY                                              

SAYFA 59

1.Türkiye selçukluları,kervansarayların yapımına ve işleyişine önem vermesinin sebebi nedir?

cvp:Türklere bizi unutmasınlar diye olabilir.

2.Sinop,antalya ve alnya şehirlerinin ortak yönü nedir?

cvp:Selçukluda ilk alınan şehirler olabilir

3.Sinop ve alanya şehirlerindeki limanlara getirilen mallar hangi yollarla taşınabilirdi?

cvp:Atlı arabalar.

4.Sinop ve alanya 'nin fethadilmesinin temel sebebi nedir?

cvp:Yerlerini büyüttüler.

5.Anadolu'nun her köşesinde bir s. kervansarayına rastlamak mümkündür.Özellikle haçlı s. ve miryokefalon savaşı'ndan sonra sayıları hızla artmıştır.Bunun sebepleri nelerdir?

cvp:Selçuklu hükümdarının hep batıya doğru yönelmesi.

6.Kervansaraylar kaç kilometre aralıklarla yapılmıştır?neden?

cvp:Çok mesafelidir.

7.Kervansaraylardan kimler yararlanmış?

cvp:Türkler ve tüccarlar

8.Kervansarayların etrafının kalın taş duvarlarla çevrili olmasının sebebi ne olabilir?

cvp:korunmaları için.

9.Kervansaraylarda Türk kül. yansıtacak hangi özellikleri bulabiliriz?

cvp:Türklerin güzelliklerini ve mimarilerini yansıtmıştır.

10.Kervansaraylarda konaklayan tüccarlar hangi ürünleri taşıyor olabilir?

cvp:Giyecek ve süslü eşyalar.

11.Kervansarayların hizmetlerini günümüzde hangi kurum,kuruluş ya da hizmet sektörü vermektedir?

cvp:Güzellik ve ticaret sektörü olabilir.

Kaynak: http://aygunhoca.com/       

 

3.BELGELERİ YORUMLAMA                                                            

SAYFA 61

1.A kaynağına göre Osman gazi,ülkelerin fetihlerinin nasıl olacağı konusunda Gündüz bey düşüncelerine katılmakta mıdır?

cvp:Hayır.

2.A kaynağına göre Osman gazi,ülkelerin fetihlerinde nasıl bir yol izlenilmesini düşünmektedir?Siz de Osman gazi'nin bu görüşüne katılıyor musunuz?Neden?

cvp:Planlı.Evet.Çünkü:Planlayarak ve düşünerek hareket etmiş.

3.B kaynağına göre Osman gazi'nin bilecik tekfuruyla iyi olan ilişkilerine neler kanıt olarak gösterilebilir?

cvp:Kadınların yollarda kullanılması daha uygun olduğunu düşünmüş.

4.C kaynağına göre pazarda yaşayan olay nedir?Bu olay karşısında Osman gazi'nin verdiği karar onun hangi kişisel özelliğine kanıt olarak gösterilebilir?

cvp:Herkesin özel hakkını göz önünde bulundurmuş.                

 

4.OSMANLI GENİŞLİYOR                                          

SAYFA 62

1.Osmanlı devleti kuruluş döneminde hangi yönde genişlemiştir?

cvp:Yer,güzellik,kuruluş genişlemesi.

2.Osmanlı devleti'nin belirlediğiniz yönde ilermesinin sebepleri nelerdir?ilerlemesinikolaylaştıran etkiler neler olabilir?

cvp:Düşünerek hareket etmeleri.At,atlı arabalar ve ağır olmayan silahlar.

                 

5.KURULUŞ FİLMİ ÇALIŞMA KAĞIDI                        

SAYFA 64

 

1.Film hangi tarihler arasındaki olayları anlatmaktadır?

cvp:Osmanlı devleti zamanı.

2.Film hangi sahne ile başlıyor?

cvp:Selçuklu devleti zamanı.

3.Filmde hangi şehirler ve tarihi mekanlar var?

cvp:Türkiye ve eski mimariler.

4.Filmde hangi tarihi karakterler yer almaktadır?

cvp:Osmanlı tarihi

5.Filmde yer alan kadın karakterler kimlerdir?Anadolu kadınlarının,Anadolu'nun Türkleşmesindeki rolü ve osman devleti'nin kuruluşundaki etkileri neler olmuştur?

cvp:Osman beyin karısı,yardımcıları ve türk kadınları.

6.Filmde sizi en çok etkileyen karakterler hangileridir?

cvp:Osman bey

7.Filmde sizi en çok hangi sahne etkilenmiştir?neden?

cvp:Savaş zamanı

8.Kayı boyunun beyi Ertuğrul gazi,beyliğini kime bırakmayı düşünmektedir?Bunun için kimlerden görüş almıştır?

cvp:Yardımcısından.

9.Osman bey'in gördüğü rüya neyi anlatmaktadır?

cvp:Gelecekteki savaşı.

10.Kayı boyunun başına geçecek kişiyi belirlemek için nasıl bir yol izlenmelidir?

cvp:Test etmiş.

11.Bizans halkı ile Türk halkının kıyafetleri,evleri,kullandıkları eşyalar arasında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar vardır?

cvp:Onlar zengin.hepsi kıyafet,eşya,ev,vb aynı

12.Bizans tekfurları ile Osman bey'in ilişkileri nasıldır?

cvp:Yola getirmeye çalışır.

13.Kulacahisar ele geçirildikten sonra osamn bey buradaki halka nasıl bir konuşma yapıyor?

cvp:Ben iyi bir hükümdarım benden korkmayın.

14.Aman dilemek ne anlama gelir?

cvp:Aman yapınca ne yapacaz

15.Osman bey'in arkadaşları kimlerdir?

cvp:Selçuklu imparatorluğu

16.Konya'daki Türkiye selçuklu sultanı ile osman bey'in ilişkileri nasıldı?

cvp:2side bizans yok etmeyi ve ele geçmek istiyolar

17.Kazandığı başarılardan sonra konya'daki selçuklu sultanı,osman bey'e neler göndermiş?Bunun anlamı ne olabilir?

cvp:Konya güvenli bir ildir

18.Flimde osamn bey'in liderlik özellikleri için neler söylenmelidir?

cvp:bizansı zor durumda nasıl bıraktığı

19.Osman bey arkadaşları ile yaptığı toplantıda illerin yönetimini kimlere bırakmaktadır?

cvp:Oğluna

20.Osman bey'in oğluna vasiyeti nedir?

cvp:Osmanlıyı yok ettirme.

21.Film nasıl sona eriyor?

cvp:Osmanlı kazanarak.

22.Filmin nasıl sona ermesini isterdiniz?Filmin devamını çekme şansınız olsaydı nasıl devam ettirdiniz?

cvp:Osmanlının padişahları ve selçuklunun padişahları.

23.Filmi seyrektikten sonra merak ettiğiniz konular nelerdir?

cvp:Osmanlıdan bu kadar mimari eser nasıl kalmış.

                                                 

6.FETİH VE FATİH                              

SAYFA  66

1.İstanbul 15.yüzyılda fethedilmiş olmasına rağmen yabancı bir sanatçının böyle bir çalışma yapmasının sebepleri ne olabilir?

cvp:Örnek olmuş ve fatih sultan mehmetin fetini hayranı olabilir.

2.Tabloda kimle tasvir edilmiştir?

cvp:FATİH SULTAN MEHMET

3.Tabloda çizilen mekan neresidir?

cvp:DOLMABAHÇE

FETİHTEN ÖNCE

1.Bizans i. istanbul'un alınamacağını düşünerek kendisine çok güveniyordu.Bunun sebebi ne olabilir?

cvp:Osmanlı ya da selçuklu devletlerinden almak zordu.

2.İstanbul'dan önce osmanlı devleti'nin başkenti neresiydi?

cvp:İZNİR

3.İstanbul'un Fethi'nden önce osmanlı devlet'nin deniz ticareti hakkında neler söylersiniz?

cvp:İlk kez deniz cilikle uğraşan bir il almıştı.

4.İstanbul'un fethi'nden önce osmanlı devlet'nin ticari durumu hakkında neler söylersiniz?

cvp:Orta derece ve zor düzeyde.

FETİHTEN SONRA

1.Osmanlı padişahı II.MEHMET,istanbul'u fethetmek için ne gibi çözümler üretmiştir?

cvp:Yolları ve düşmanı ile ilgili planlar kurmuştur.

2.İstanbul neden başkent yapılmıştır?

cvp:Bizansa yakın olduğu için.

3.İstanbul'un Fethi'nden sonra Osmanlı devleti'nin deniz ticareti hakkında neler söylersiniz?

cvp:Yeni yeni denizcilik öğreniyor.

4.İstanbul'un Fethi'nden sonra Osmanlı devleti'nin  siyasi durumu hakkında neler söylersiniz?

cvp:Gelişmiş.

                 

8.YELKENLER FORA                                                            

SAYFA 70

1.Türk donanmasının temelleri ne zaman atılmıştır?

cvp:1389-1402

2.Çaka bey'in donanmasını kurduğu yer hangi şehrimizdedir?

cvp:İzmir ve çevresi.

3.Selçuklu döneminde türkler,ticaret gemilerinin geçişinde neden boğazları kullanmamışlardır?

cvp:Kısa ve güvenilir.

4.Hangi anadolu beylikleri bulundukları cofrafyanın etkisi ile denizcilikle ilgilenmişlerdir?

cvp:Çaka beyliği.

5.Osmanlı donanmasının oluşturulmasında neler etkili olmuştur?

cvp:Akdeniz.

6.Osmanlı devleti,tersane ve deniz üssü olarak neden izmit,gelibolu ve daha sonra istanbul'u tercih etmiştir?

cvp:Denize yakın geçit yerleri olduğu için.

7.Osmanlı devleti,ege,akdeniz ve karadeniz'de ticareti kontrol altında tutmak ve güvenliği sağlamak için hangi devletlerle mücadele etmiştir?

cvp:Bizans,Çaka beyleri.

8.Denizlerdeki hangi fetihler ve mücadeleler osmanlı devleti'nin karadaki gücünü arttırmıştır?

cvp:Karada daha güçlü olması.

9.Osmanlı devleti'nin denizlerde aldığı başarısız sonuçların sebepleri nelerdir?

cvp:Bilmemeleri.

10.Osmanlı devleti,denizlerde aldığı başarısız sonuçların ardından ne tür tedbirler almıştır?

cvp:İyi ve çok çalışmalar.

11.Teknik gelişmeler,denizcilik faaliyetlerini nasıl etkilemiştir?

cvp:Balıkçılarıda.

                       10.BURSA'DA ZAMAN                                                     SAYFA 72

1.Şiirde,Bursa'yı temsil eden hangi ögeler bulunmaktadır?

cvp:Şadırvan,orhan'ın duvarı,yeşil türbe

2.Şiirde geçen mekanlardan hangileri günümüzde Bursa'Da yer almaktadır?

cvp:Şadırvan,orhan'ın duvarı,yeşil türbe,cami avlusu

3.İhtiyar çınar sözü neyi simgelemektedir?

cvp:Yaşlı ağaç

Kaynak: http://aygunhoca.com/                 

 

12.AVRUPA'DA MEHTER                                                  

SAYFA 74

1.İnternet haberinin yazılma sebebi ne olabilir?

cvp:Osmanlının marş bandoraları örnek haline gelmiş.

2.Mehter müziğinin avrupa'daki bestecileri etkilemiş olmasının sebebi neler olabilir?

cvp:Osmanlının savaşından etkilenmesi.

3.İkinci paragrafta geçen''türklerin avrupa'yı zorlamaları,viyana kapılarında sona erdi.Ama askeri bandolarının gürleyen davul ve zurnalar,haydn,mozart ve beethoven'ın müziğine ilham veren bir miras bıraktı.cümlesini yorumlayınız.

cvp:Avrupaya zor durumda kalması.

4.Fetih müziğinin hala istanbul'Daki askeri müze'de çalınmasının sebebi ne olabilir?

cvp:İnsanlara heyecan vermesi.

5.Mehter müziğinin dışında başka kültürleri etkileyen türk kültürüne ait hangi ögeler biliyorsunuz?yazınız.

cvp:Davul,zurna,askeri müziği.

     Kaynak: http://aygunhoca.com/     

 

13.ETKİLEDİK,ETKİLENDİK AMA NASIL?                                  

SAYFA 75

1.Avrupa'yı hangi konularda nasıl etkiledik?

cvp:Türklerin imalatından yararlanmışlar.

2.Avrupa'dan hangi konularda nasıl etkilendik?

cvp:İyi,arkadaşlık.

3.Avrupa-Osmanlı etkileşimini değerlendiriniz.

cvp:Tüccarlık,alışveriş.

    Kaynak: http://aygunhoca.com/                  

 

14.TÜRK KÜLTÜRÜ                                                            

SAYFA 76-77

1.Karşı sayfada yer alan kaynaklardaki türk kültürüne ait ögeler nelerdir?

cvp:Hanlı duvarlar,yemek masası,yatak yeri,dış ocakları,bal,yuvarlak ekmek,yulaf çorbası,etli arpa.

2.Seyyahlar,bu gözlemlerini yazarken nelerden ve kimlerden etkilenmiş olabilir?

cvp:Mangal,hizmetkar,renk,güzellik,görünüş,odun kömürü.

3.Seyyahlar,bu gözlemlerini kimler için yazmışlardır?

cvp:Türkler ve Avrupalılar.

4.Metinlerdeki benzer kültür ögelerini farklı seyyahlar nasıl yorumlamışlardır?

cvp:Güzel,hoş

5.Metinlerdeki geçen uygulamalar günümüzde hala mevcut mu?

cvp:Evet

6.Metinlerdeki kültür ögelerinden günümüze kalanlar var mı?Varsa hangileridir?

cvp:Odun kömürü,mangal,renk,güzellik.

 

Kaynak Gösterilerek alıntı yapılabilir.

Kaynak: http://aygunhoca.com/

7., Sınıf, Sosyal, Bilgiler, Çalışma, Kitabı, Sayfa, 59, 60, 61-62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73-74, 75, 76, 77, Cevapları