7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Sf.59

nur tarafından yazıldı.. Yayınlanma Meb Yayınları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Sf.59

1.KERVANSARAY                                              

SAYFA 59

1.Türkiye selçukluları,kervansarayların yapımına ve işleyişine önem vermesinin sebebi nedir?

cvp:Türklere bizi unutmasınlar diye olabilir.

2.Sinop,antalya ve alnya şehirlerinin ortak yönü nedir?

cvp:Selçukluda ilk alınan şehirler olabilir

3.Sinop ve alanya şehirlerindeki limanlara getirilen mallar hangi yollarla taşınabilirdi?

cvp:Atlı arabalar.

4.Sinop ve alanya 'nin fethadilmesinin temel sebebi nedir?

cvp:Yerlerini büyüttüler.

5.Anadolu'nun her köşesinde bir s. kervansarayına rastlamak mümkündür.Özellikle haçlı s. ve miryokefalon savaşı'ndan sonra sayıları hızla artmıştır.Bunun sebepleri nelerdir?

cvp:Selçuklu hükümdarının hep batıya doğru yönelmesi.

6.Kervansaraylar kaç kilometre aralıklarla yapılmıştır?neden?

cvp:Çok mesafelidir.

7.Kervansaraylardan kimler yararlanmış?

cvp:Türkler ve tüccarlar

8.Kervansarayların etrafının kalın taş duvarlarla çevrili olmasının sebebi ne olabilir?

cvp:korunmaları için.

9.Kervansaraylarda Türk kül. yansıtacak hangi özellikleri bulabiliriz?

cvp:Türklerin güzelliklerini ve mimarilerini yansıtmıştır.

10.Kervansaraylarda konaklayan tüccarlar hangi ürünleri taşıyor olabilir?

cvp:Giyecek ve süslü eşyalar.

11.Kervansarayların hizmetlerini günümüzde hangi kurum,kuruluş ya da hizmet sektörü vermektedir?

cvp:Güzellik ve ticaret sektörü olabilir.

7., Sınıf, Sosyal, Bilgiler, Çalışma, Sf., 59