8.Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 2.Üniteye Hazırlık Çalşması Cevapları

Melissa Dönmeztürk tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları

8.Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 2.Üniteye Hazırlık Çalşması Cevapları

1.  Zekat: Zenginlerin sahip olduğu mal ve paranın kırkta birinin dağıtılmasını öngören, İslam'ın beş şartından biri

Sadaka: Yardım amacıyla karşılıksız verilen şey

Hac: İslam'ın beş şartından biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke'de yapılan Kâbe'yi ziyaret ve tavaf ibadeti

Umre: Hac mevsimi dışında Kâbe'yi ve Mekke'nin öbür kutsal yerlerini ziyaret etme

Kurban: Dinin buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan

2.Engellilere yardım etmek , yaşlı birisini yoldan karşıya geçirmek. 

3.Bir toplumun sahip olduğu varlıklardan her fert bir adalet çerçevesi içinde yararlanmalıdır.  Eğer böyle olmaz, adaletli davranılıp hak gözetilmez, sadece bir kısım insanların yararlanmasına göz yumulup diğer insanların yararlanmasına fırsat verilmezse kargaşa çıkar; kavga baş gösterir, toplumdaki sosyal barış zedelenir, düzen bozulur, insanlar birbirlerine düşer.  

4- Dinimizce yoksul bir kişiye yardım edileceği zaman, insanların içinde onun onurunu kıracak ve küçük düşürecek bir şekilde değil de, gizlice yardım edilmesi daha uygundur. Sevgili peygamberimizde Allah’ın arşının altında gölgelenecek kişiler arasında sağ eliyle verdiği sadakayı sol eli görmeyecek kadar gizli sadaka verenleri saymıştır. Demek oluyor ki sadakayı gizli vermek esastır. Bu hem gösterişi önler, he de insanların onurunu korur. Gerektiği zamanlarda da açık sadaka verilebilir tabi ki.

Ayrıca Bakınız

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf, Meb, Yayını , yayınları,cevapları, tüm yayınlar,