8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları – 5.Ünite Değerlendirme Soruları Sayfa 104

Melissa Dönmeztürk tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları –

5.Ünite Değerlendirme Soruları Sayfa 104

A.

1- Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlan­dığı zaman Araplar da içki içmek, baş­ka birçok kötü alışkanlıklar gibi yay­gındı. Hemen herkes içiyordu. Dü­ğünlerde, eğlencelerde, panayırlarda su gibi içki içildiği bazı kesimlerin kendinden geçercesine sarhoş olduğu rivayetler arasındadır. Böyle bir or­tamda inan Kur'an içkiyi bir defada değil, kademe kademe, koyacağı ya­sağa alıştıra alıştıra yasaklamıştır. İn­sanları şiddetle alıştıkları şeylerden birden bire vazgeçirmenin zorluğu, bazen de imkânsızlığı insani deneyler­le de bilinmektedir. Allah (C.C.) de kullarının bu konudaki tutumlarına uy gun bir yol izlemiş, içkiyi bir çırpıda değil, tedricen yasaklamıştır. Bu yön­tem son derece başarılı olmuş, içki hakkında son inen ve içkiyi kesin ola­rak yasaklayan âyetle bütün Müslü­manlar içkiye tevbe etmiş ve yasağı te­reddütsüz benimsemişlerdir. Halbuki İslam'ın koyduğu bu yasaktan yakla­şık 14 asır sonra (I. Dünya Savaşı'-nın bitiminde) ABD'de alkollü içki yasağı konmuş fakat on yıl bile yü­rütülememiştir. Bunun için ünlü tıp profesörü (Hırs) "Münevver Ameri­ka'nın on yd bile sürdürmeye muvaf­fak olamadığı büyük toplum hizme­tini (alkol yasağım) İslam yüzyıllar­dan beri yapmış, nesilleri büyük bir beladan korumuştur" (2) demiştir

2- Dinimizin kesin olarak yasakladığı davranışlardan birisi de kumardır. Para, mal veya değerli bir eşya karşılığı oynanan oyunlara kumar denir. Kumarda amaç başkasının parasını, malını alarak hiçbir emek harcamadan kazanç sağlamaktır. Bu da bir çeşit haksız kazançtır. Çünkü başkalarının mallarını meşru olmayan yollarla almak ve yemek haramdır.

3- Anne ve baba desteğinin az olması

Anne ve babada madde kullanımı

Anne ve babanın gencin alkol kullanımına izin verici fazla toleranslı bir tutum içinde olması

Anne ve babanın çocuk ile ilişkisinin kalitesi (ayrılan vaktin uzunluğundan çok bu vaktin nasıl değerlendirildiği önemlidir.)

Tutarsız disiplin (anne ve babadan birinin yasakladığına diğerinin izin vermesi ya da farklı zamanlarda aynı ebeveynin farklı tutumlar sergilemesi)

Anne ve babanın çocuğun aktivitelerine ilgisizliği

Başarının ödüllendirilmeyişi suçluluk duygusu uyandırmanın eğitim metodu olarak kullanılması

Çevrenin gerçekçi olmayan beklentileri (çok başarı beklenmesi ve bu nedenle mevcut başarının takdir edilmeyişi gibi)

4- Kul Hakkı, Başkasının bedenine, malına, maddiyatına, Kalp ve ruhuna verilen zararlardır

Kulun maddî hukukuna en büyük tecavüz, öldürme hâdisesidir.

Öldürme fiili, İnsanın yaşama hakkına son vermektir.

5-Kul hakkı yediğimizi fark ettiğimizde hemen hak sahibine hakkını ödemeliyiz. Ondan özür dilemeli ve hakkını helal etmesini istemeliyiz. 

B.

1-C

2-A

C.

1- Haram

2-Zarar

3- Küçük

4- Ruh sağlığı

Ç.

D

Y

D

Y

D