8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 6.Üniteye Hazırlık Çalşması Cevapları

Melissa Dönmeztürk tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 6.Üniteye Hazırlık Çalşması Cevapları

1- Mısır ,Suriye, Somali ve Türkiye

2- Görsel araştırma bulunduğu için öğrenciler kendileri cevaplarlar.

3-  Hinduizm, Hindistan'da yaşa yan insanların din ve inançlarına verilen addır. Hindu sözcüğü o bölgede bulunan İndus nehrinden gelmektedir. Hindular kendi dinleri için Sanatana Dharma (Ezelî-Ebedî Kanun) ifadesini kullanırlar.

* Hinduizmin en belirgin yönü, toplumu kastlara bölmesi ve insanları sınıflara ayırmasıdır:

1. Brahmanlar (rahipler, din adamları) 2. Kşatriya (hükümdar sülâlesi ve savaşçılar) 3. Vaisya (tüccar, esnaf, çiftçi) 4. Sudra (işçiler)

* Ayrıca kast sistemine dahil edilmeyen, kast dışı kabul edilen paryalar (dokunulmazlar) vardır.

* Kastlar arasındaki ilişkiler sınırlıdır. Ancak aynı kasttan insanlar birbirleriyle evlenebilir veya birlikte yemek yiyebilirler. Kastlar arasında geçiş söz konusu değildir. Kast seçilmez, aile nin kastı çocuğun da kastıdır.

* Hinduizmde alçakgönüllülük, hoşgörü, cömertlik, dürüstlük, adaletli olma yapılması istenilen davranışlardır. Canlılara kıyma, yalan söyleme, hırsızlık yapma gibi kötü davranışlar ise yasaklanmıştır.

4- Teslis: Teslis, Hıristiyan dininin esasıdır. Allah hem üç, hem bir derler. Bunlardan bir kısmı, Baba, Oğul ve Ruhulkudüs olarak kabul ederler. Bir kısmı da, Allah, Meryem, İsa derler. Hazret-i İsa için (Oğul tanrı, beşer [insan] cesedine girerek Hazret-i Meryem'den doğmuştur) diyorlar. Yani onun hem doğduğuna inanıyorlar, hem de ilah olduğuna

Meditasyon: Meditasyon, Latince meditatio kelimesinden türetilmiş, sözcük anlamıyla birçok Batı dilinde "derin düşünme" anlamına gelmekte olan bir terim olup, sözlüklerde, "kişinin iç huzuru, sükûnet, değişik şuur halleri elde etmesine ve öz varlığına ulaşmasına olanak veren, zihnini denetleme teknikleri ve deneyimlerine verilen ad" olarak tanımlanır

Reenkarnasyon: Reenkarnasyon veya ruh göçü ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inananların bu olaya verdiği addır.