8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları – 6.Ünite Değerlendirme Soruları Sayfa 125-126

Melissa Dönmeztürk tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları – 6.Ünite Değerlendirme Soruları Sayfa 125-126

1- Evrensel, dünya çapında bütün insanlığı ilgilendiren olay, konu vb. şeylerdir. Geniş anlamıyla evrensel denildiğinde insanlık tarihi boyunca her dönemde bütün insanları ilgilendirmiş olan konular anlaşılır.

Din kavramı insanlık tarihiyle yaşıttır. Tarihin bütün dönemlerinde insanlar dine ilgi duymuşlardır. Tarihte din kadar süreklilik gösteren bir başka kavram bulmak oldukça zordur. Din en ilkel toplumdan, en gelişmişine kadar her toplumda var olmuştur. Bu da dinin evrensel bir gerçeklik olduğunun önemli bir göstergesidir.

 

2- Hıristiyanlığın tanrı anlayışı üçleme'ye yani teslis'e dayanır. Buna göre rab, oğul ve kutsal ruh; aslında tek bir tanrının farklı veçheleridir. Şu halde (özellikle tek tanrılı-monoteist) diğer dinler tarafından hıristiyanlığa yönelitin"politeist" din eleştirileri; hıristiyanlarca kabul edilmez. Zira "teslis 3 farklı tanrı anlayışını değil, bir tanrının 3 farklı cihetini yansıtır" denir.

 

3- İslam dininin temel inanç esası,Allah’ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Bunun yanı sıra Allah’ın gönderdiği bütün ilahî kitaplara ve peygamberlere, ahiret gününe, meleklere, kadere inanmak da İslam’ın inanç esaslarındandır. Allah Kur’an-ı Kerim’de inanç esaslarını şu şekilde açıklamıştır: “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse sapkınlığın en koyusuna düşmüş olur.”

İslam dininde, namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek ve hacca gitmek temel ibadetlerdir. Günlük ibadet olarak namaz temiz olan her yerde, bireysel ve toplu olarak kılınabilir. Cuma günü kılınan cuma namazının ise cemaatle kılınması zorunludur. Müslümanların toplu hâlde ibadet ettikleri yerler, cami ve mescitlerdir.

 

4- İslamın temeli adalettir. Adalet, düzgün hareket etmek, hak yememek, dengeyi gözetmek, doğruluktan ayrılmamak, doğru yoldan sapmamak gibi insani ve sosyal değerlerin bir bileşkesidir. Kur’an mutlak bir adaleti emreder. Bu hususta inanan inanmayan, yakın uzak, zengin fakir ayırımı yapmaz. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“...Yakınınız dahi olsa söylediğiniz zaman adaletten ayrılmayınız...” (En’am Suresi, 6/152)

 

C.

1-C

2-B

3-C

4-B

5-C

 

Ç.

Y

D

Y

D