8. Sınıf Fen ve Teknoloji çalışma kitabı Sayfa 42-43-45-46-47-84-85-86-87-88

Oguzhan DAGDELEN tarafından yazıldı.. Yayınlanma Meb Yayınları

8. Sınıf Fen ve Teknoloji çalışma kitabı Sayfa 42-43-45-46-47-84-85-86-87-88

sayfa 42

ayakkabıda 1. numaralı durum

bıçaklı resimde 2 numaralı durum

horozda 2 numaralı durum

dozerde 1 numaralı durum

iğnede 1 numaralı durum

 

sayfa 43

14. Etkinlik

A)160N

B)1x1=1 m2

C)Prizmaların ağırlıkları birnirine eşit ancak yüzey alanları birbirinden farklıdır. Bu yüzden yüzey alanı küçük olan A bloğunun yere uyguladığı başınç daha büyüktür.

D)B,

E)Yere uygulanan kuvvet, blokların ağırlıklarının toplamı kadar olur. Yani 320 N'dur.

F)Bu durumda basıncı oluşturacak kuvvet 320 N olur. Bu kuvvetin yere uyguladığı basınç B bloğunun A bloğu üzerine konulması durumunda daha büyük olur.

 

Sayfa 45

19. ETkinlik

(sırayla)

Özkütle

Basınç

Balon

Derinlik

Ağırlık

Barometre

Molekül

Katılar

Şekline

Yoğunluk

Sıvı

Vakum

Yüzeyalanına

Newton

Genişliğine

 

46. ve 47 sayfanın cevapları

A bölümü

 

1.Y

2.Y

3.D

4.Y

5.Y

6.D

 

1.Bir sıvıda dibe batmış cisme bir kuvvet etki eder.Ancak bu kuvvet cismin yüzmesini sağlamaz.

2.Katı bir plastiğin yoğunluğu içerisine bırakıldığı sıvının yoğunluğundan küçük se yüzer.

4.Torricelli'dir.

5.Kaldırma kuvveti cismin sıvı içinde bulunduğu derinliğe bağlı değildir.

 

B bölümü 

 

1.faktör değildir

2.küçüktür

3.demire

4.bağlı değildir

5.hacmiyle

 

C Bölümü

1)d

2)a

3)c

4)c

5)b

6)c

7)d

8)a

9)d

10)b

 

SAYFA 84

 

1. ETKİNLİK:

resimlerin altına sırasıyla yazın bu cümleleri

 

-uzayda ses duyulmaz

-ses kayıt odası olduğu için ses duyulur , sesi soğuyarak kaliteli kayıt yapılmasını sağlar

-ultrason odası, ultrason ses dalgalarıyla çalışıyor , görmemizi sağlıyor

-atık ve balıkların çıkarılmasında kullanılır. deniz dibinin haritasında çıkarılmasında

-megafon gibi aletler sesin bir doğrultuda yayılmasına yardımcı olur.

-ses en iyi katılarda iletilir ve ip yardımıyla basit bir telefon yapılabilir.

 

SAYFA 85

 

3. ETKİNLİK:

1)Dalganın derinliği:12 mm

 

4. ETKİNLİK:

1)....şiddetlidir.

2)....şiddetlidir.

3)...maymunun......şiddetlidir .

4)dozerin..... az şiddetlidir.

 

SAYFA 86

 

5. ETKİNLİK:

 

1)...incedir

2)kalındır

3)yan flütten.....kalındır.

4)kadın.... erkek

 

 

6. ETKİNLİK:

1)-ses dalgalarını toplar

2)ses dalgalarını kulak zarına iletir.

3)kulak zarı şiddetli sesle yırtılabilceği için

 

SAYFA 87

 

7. ETKİNLİK:

 

a) ilk başta jeneratörle 20 hertz verilir. buna göre 20 hertzde kimin duyduğunu tespit eder.daha sonra sesi arttırarak kimin ne kadar duyduğunu tespit etmiş

 

b)- bütün kişilere aynı ortamda teste tabir tutmalıdır...

-teste katılan kişinin bir hastalığının olmaması lazım..

- hastalıktan dolayı işitme problemine sahip olmaması gerekir...

 

c)Hz

 

d)-Selin

-Sabri

-Selin

 

e)ortam ve hastalık

 

Sayfa 88

 

8. ETKİNLİK:

 

1 => d

2 => ç

3 =>c

4 =>b

5 =>a

8., Sınıf, Fen, ve, Teknoloji, çalışma, kitabı, Sayfa, 42, 43, 45, 46, 47, 84-85, 86, 87, 88