8. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Sayfa 10-12-14-15-17-18-19-20-21-36-37-38-39-40-41 Cevapları

Oguzhan DAGDELEN tarafından yazıldı.. Yayınlanma Meb Yayınları

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Sayfa 10-12-14-15-17-18-19-20-21-36-37-38-39-40-41 Cevapları

sayfa 10

1- Hücre zarı

sitoplazma

çekirdek

 

2- Hücre zarı: hücreye şekil verir ve madde alışverişi sağalr.

Sitoplazma: yaşamsal olayları gerçekleştiren organelleri bulundurur.

Çekirdek: hücrenin yönetim merkezidir.

 

3- Çekirdektir. Kalıtsal özelliklerimizi taşıyan yapıları bulundurur.

 

4- Evet. Büyüme ve üremeyi sağlamak için hücreler belirli bir büyüklüğe ulaşınca bölünür.

 

5- Canlılarda büyüme mitoz bölünme ile gerçekleşir

 

6- Üreme ile

 

Sayfa 12

Boşluğa yazın.Mitoz, tek hücreli canlılarda üremeyi, çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişmeyi sağlar.

Çekirdek bölünmesiyle başlayan mitoz, birbirini takip eden farklı evrelerden geçer. Mitoz, bölünmede ana hücreden iki yavru hücre oluşur. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücreninkiyle aynıdır.

 

Sayfa 14

5. etkinlik

yedinci çıkışa ulaşıyor.

 

sayfa 15

İlk boşluğa:

Çünkü bezelyelerde mor çiçek renginin görülme olasılığı beyaz çiçek rengine göre daha fazladır

 

ikinci boşluğa:

oluşan çiçeklerin üçü mor biri beyaz renki olmuştur. Çaprazlanan çiçekler mor renkli olmalarına rağmen genetik yapılarında beyaz çiçeklere sahip olma özelliği de taşımaktadır

 

sayfa 17

8. etkinlik

1-

sağdaki ilk yaşıyıcı yazan yuvarlağa Aa

Sol alltaki yuvarlağa orak hücreli anemi hastası yazana aa

onun sağındakine aa

onun sağındakinin altına taşıyıcı yazın

 

huzuristan.com dan alıntı yapılmıştır.

sağdaki şemaya geçtik

üstteki sağlıklıya AA yazın

sağındaki aa yazan yuvarlağın yanına orak hücreli anemi hastası yazın.

onun altındaki en sağdaki yuvarlaya Aa altına da taşıyıcı yazın

onun solundaki karenin altına taşıyıcı yazın.

onun solundaki yuvarlağa Aa yazın

 

alttaki üç şekil kaldı. Biri kare biri yuvarlak biri de kare

Mertin altına aa orak hücreli anemi hastası yazın.

onun sağındakine Aa yazın

onun sağındaki kareye AA yazın

 

2-

a)

Boşluğa yazın

 I. Durum

Baba x Anne

 kk       KK

--------       --------

             ---

 

Kk     KK     Kk     Kk

 

%50 kulak memesi ayrık

%50 kulak memesiyapışık

huzuristan.com dan alıntı yapılmıştır

 

b)

I. Durumda kulak memesinin yapışık olma olasılığı yüzde 0'dır

II.Durumda kulak memsinin yapışık olma olasılığı yüzde elli'dir.

 

sayfa 18

a) Hemefili, orak hücreli anemi, renk körlüğü, Down sendromu genetik hastalıklara örnek verilebilir. Genetik hastalıklar bir dölden diğerine aktarılır.

 

b)Genetik bir hastalıktır. Çünkü hastalık üremeyle diğer döllere aktarılabilir.

 

sayfa 19

Genetik hastalıkların nedenleri nelerdir? yazan yere:

Kromozom sayılarında eksiklik veya fazlalık olması yada genlerdeki değişimler.

 

sayfa 20

sayısı yarıya iner: Kromozom

Hücre bölünmesi sağlar: Büyüme

                                          Üreme

 

Üreme ayrılır:

Eşeyli Üreme

Eşeyli Üreme ile olur:

Mayoz

 

Sayfa 21:

a)

2n=46 kromozom sayısına sahip anne ve babanın mayoz sonucunda oluşan üreme hücrelerinin kromozom sayısı 

yarıya indiği için n=23 olur.

 

b)

Mayoz sırasında homolog kromozomlar

yan yana gelerek birbiri üzerinde kıvrılırr.

Kromozomlar arasında parça değişimi olur.

Kromozomlar hücrenin ortasında dizilerek

kutuplara doğru çekilir. Kromozom sayısı

“2n” olan ana hücreden, kromozom sayısı

“n” olan iki yavru hücre oluşur ve birinci

mayoz tamamlanır. İkinci mayoz ise

mitoza benzer. İkinci mayozda “n” sayıda

kromozom sayısına sahip her bir hücreden

aynı kromozom sayısına sahip iki yavru

hücre oluşur. Böylece mayoz sonunda “n”

sayıda kromozom sayısına sahip dört

hücre oluşur. Mayoz sırasında gerçekleşen

parça değişimiyle genetik çeşitlilik

ortaya çıkar. Nesiller boyunca canlıların

kromozom sayısının sabit kalması mayozla sağlanır.

 

sayfa 36

yönü

ağırlık

doğrultular

hareket

yoğunluk

cisim

bileşke

newton

dinamometre

yerçekimi

hacim

kuvvet

 

huzuristan.com dan alıntı yapılmıştır.

Sayfa 37 

3.Etkinlik

Taşın havadaki ağırlığı 1 N’dur. Bu cisim suya batırıldığında taşı bağladığımız 

ipteki gerilme suyun uyguladığı kaldırma kuvveti nedeniyle 1 N’dan az olur.

Bu durumda, taş ve içerisinde su bulunan kovadan oluşan sistemin ağırlığı

1 N + 8 N = 9 N’dan az olur. Özetle, sistem sadece suyun taşa uyguladığı

kaldırma kuvveti kadar ağırlaşır.

 

 

sayfa 38

5.Etkinlik

çıkış 5.olacak 

6.ETkinlik

Balonun sşağı doğru hareket etmesi için ağırlığının kaldırma kuvvetinden

büyük olması gerekir. Bunu sağlamak için balon ile havanın oluşturduğu

sistemin ortalama yoğunluğunu artırmak gerekir. Şöyle ki,

• Eğer balon ısıtmalı ise, balonun içerisindeki hava soğutulur.

• Helyum balonunda ise, balonun hacmi bir miktar küçültülür.

 

 

 

sayfa 39

7.Etkinlik

(sırayla)

180/36=5 Batar

32/64=0,5 Yüzer

120/60=2 Batar

16/32=0,5 Yüzer

 

8. Etkinlik

Bir cismin bir sıvıda yüzmesi ya da batması onun yoğunluğuna bağlıdır. Cismin kütlesine veya boşluklu yapıda olmayan hacmine bağlı değildir.

 

sayfa 40

10. Etkinlik

Bir cismin bir sıvıda yüzmesi ya da batması o cismin kütlesine bağlı değildir. (cisme boşluklu yapı verilmemişse, hacmine de bağlı değildir)

 

sayfa 41

11. ETkinlik

(sırayla)

0,5 N

2 N

2,5 N

0,5 N

huzuristan.com dan alıntı yapılmıştır.

 

1- yeri değişen sıvının ağırlığına

2- kaldırma kuvveti, yeri değişen sıvının ağırlığı

3- cismin sudaki, kaldırma kuvveti

 

12. etkinlik

Hesaplanmas› gereken tek şey köprü üzerinde bulunacak suyun

ağırlığıdır. Çünkü sıvı içerisinde yüzen bir cisim kendi ağırlığına eşit sıvının yer değiştirmesini sağlar.

8., Sınıf, Fen, ve, Teknoloji, Çalışma, Kitabı, Sayfa, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 36, 37, 38, 39, 40, 41, Cevapları