8. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı sayfa 14

Özlem tarafından yazıldı.. Yayınlanma Meb Yayınları

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı sayfa 14

5. Etkinlik: Mitoz

  • Aşağıda birbiri ile bağlantılı cümlelere içeren bir etkinlik verilmiştir. Bu cümlelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilgili ok yönünde ilerleyelim. Her bir kararımız bir sonraki aşamayı etkileyeceğinden vereceğimiz cevaplarla farklı yollardan sekiz ayrı çıkış noktasına ulaşabiliriz.Doğru çıkışı bulalım.

 

                                           a. Canlılarda üreme ve büyüme hücre

                                                 bölünmesiyle meydana gelir.

 

                           Y                                                                                     D

b. Mitoz sadece eşeysiz  üre-                          c. Mitoz, vücut hücrelerinde gerçekleşir.

yen canlılarda gerçekleşir.

 

         Y                                    D                                        Y                                     D

ç. Amibin bölü-       d. Mitoz,çok hücreli -     e. Mitoz sonucu olu-        f. Mitoz sonucu ana

nerek çoğalması    lerde büyüme ve ye-     şan yavru hücrenin         canlının kromozom

eşeysiz üremeye    nilenmeyi sağlar.         kalıtsal yapısı ana           sayısının yarısına

örnektir.                                                           hücreninkinden farklıdır.  sahip iki yavru hüc-

                                                                                                                        re oluşur.

 

Y                D                  Y                 D                 Y                     D                   Y                  D

1                2                    3               4                  5                     6                    7                  8

 

7. çıkışa ulaşılır.

 

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı sayfa 14