8. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı sayfa 22

Özlem tarafından yazıldı.. Yayınlanma Meb Yayınları

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı sayfa 22

 

13. Etkinlik: Kutucuklarla Cevaplandıralım

 

Yukarıdaki fotoğraflara ait kutucuk numaralarını kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayalım.

 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri;

1. Mayoz sonucu oluşur ?                              1,7

2. Üreme hücresidir ?                                     1,7

3. Eşeysiz üreme çeşitlerine örnektir ?       2,3,4,6

4. Eşeyli üreme sonucu oluşan hücredir?  9

5. Mitoz geçirir ?                                              2,3,4,5,6,8,9

 

 

14. Etkinlik: Hangi Bilgi Nereye Ait ?

 

Aşağıda mitoz ve mayoza ait numaralandırılmış halde ancak karışık olarak sıralanmış ifadeler yer almaktadır. Bu ifadelerin her biri için verilmiş sıra numaralarını, ait olduğu kutucukların içerisindeki noktalı yerlere yazalım.

 

1,Üreme ana hücrelerinde görülür.

2. Oluşan hücrelerin genetik yapısı,ana hücre ile aynıdır.

3. Parça değişimi görülür.

4. Tek hücrelilerde üremeyi, çok hücrelilerde yaraların onarılmasını ve büyümeyi sağlar.

5. Sonuçta dört hücre oluşur.

6. Vücut hücrelerinde görülür.

7. Sonuçta iki hücre oluşur.

8. Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreden farklıdır.

9. Canlıların kromozom sayısının sabit kalmasını ve genetik çeşitliliği sağlar.

10. Parça değişimi görülmez.

 

MAYOZ: 1,3,5,8,9

MİTOZ:2,4,6,7,10

8. Sınıf, Fen ve Teknoloji, Çalışma, Kitabı, sayfa, 22