8. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı sayfa 23

Özlem tarafından yazıldı.. Yayınlanma Meb Yayınları

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı sayfa 23

15. Etkinlik: DNA Molekülünün Yapısı

 Aşağıda DNA molekülünün yapısını gösteren bir şekil verilmiştir.Şekilde DNA moleküllerinin birinci ipliğindeki organik bazlar verilmiştir.İkinci ipliğindeki bazlar ise boş bırakılmıştır.İkinci iplikte yer alması gereken organik bazların sembollerini şekilde boş bırakılan yerlere yazalım.

 

A-T

C-G

A-T

C-G

G-C

T-A

C-G

G-C

T-A
A-T

C-G

G-C

T-A
A-T

 

 

16. Etkinlik: Kutucuklarla Cevaplandıralım

 

Yukarıdaki kutucuklardan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplayalım.

1. Hangisi ya da hangileri DNA molekülünü oluşturan organik bazlardandır ? 2,5,8,9

a)Sitozin nükleotidin karşısına hangi nükleotit gelir ?  9

b)Timin nükleotidin karşısına hangi nükleotit gelir?     8

2. DNA molekülü yukarıda verilen yapıların hangisinde yer alır ?  1

3. Hangisi ya da hangileri bir araya geldiğinde adenin nükleotidini oluştururlar ? 8,4,3

4. Hangisi ya da hangileri DNA'nın yapısında bulunarak kalıtsal özelliklerimizi belirler ? 6

8. Sınıf, Fen ve Teknoloji, Çalışma Kitabı, sayfa, 23