TC İnkılap Tarihi 8.sınıf Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 69-70

simge tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı Cevapları

TC İnkılap Tarihi 8.sınıf Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 69-70

69.SAYFA CEVAPLARI:

 

A-

a-şapka inkılabının gerekçesi giyimde birliği sağlamaktı sonucunda ise Türkiye modernleşti

 

b- tekke ve zaviyelerin kapatılmasının gerekçesi dinin sömürülmesine engel olmaktı sonucunda ise dini kullanarak halkı sömürme sona erdi.

 

c- miladi takvimin kabulünün gerekçesi Avrupa toplumları ile aynı olmaktı sonucunda ise Avrupa devletlerine uyum sağlandı

 

d-uluslararası saat uygulamasının kabulünün gerekçesi Avrupa ile uyum sağlamaktı sonucunda ise modern Avrupa devletlerine uyum sağlandı.

 

e- ölçü ve saatlerin değişiminin gerekçesi Avrupa devletlerine uyum sağlamaktı sonucunda ise Avrupa'ya uyum sağlandı.

 

bu inkılapları toplumsal alanda yapılan inkılaplardır. diğer modern Avrupa ülkelerine uyum sağlamak amacıyla bu inkılaplar yapılmıştır.

 

70.SAYFA CEVAPLARI:

 

1-terakkiperver cumhuriyet fırkası

 

2-cumhuriyeti istememeleri ve yeniliklere karşı çıkmaları

 

3- saltanatın ve halifeliği

 

4- şeyh sait ayaklanması

 

5-istiklal mahkemelerinin kurulmasından ve takrir-i sükun kanunundan bahsedilmektedir

 

6-terakkiperver cumhuriyet fırkası kapanmıştır

 

7-önemli bir gelişme olduğu için ders alınması gereken bir olay olduğu için almış olabilir.

 

8- musul sorununu

 

9-tolum henüz çok partili yaşama hazır değildi