TC İnkılap Tarihi 8.sınıf Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 96-97

simge tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı Cevapları

TC İnkılap Tarihi 8.sınıf Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 96-97

96.SAYFA CEVAPLARI:

 

Türk düşünürler:

-ziya gökalp

-tevfik fikret

-abdullah cevdet

-ali suravi

-yahya kemal

-m. emin yurdakul 

-namık kemal

 

fikirleri: vatan,özgürlük tarih,eğitim,laik devlet düzeni, toplumsal ve yenilik gibi konularda Atatürk bu fikir adamlarından etkilenmiştir.

 

yabancı düşünürler:

-montesquiev

-voltaire

-rousseau

 

fikirleri: cumhuriyet rejiminin özelliği ve hiçbir dogma düşüncelere inanmama gibi konularda etkilenmiştir

 

namık kemal: Türk milliyetçiliğinin öncülerinden, genç Osmanlı harekatı mensubu,ünlü Türk yazar, gazeteci, devlet adamı, şairdir. yurtseverlik, hürriyeti millet kavramlarına bağlı bir Tanzimat devri aydınıdır

 

voltaire: daha çok mahlası voltaire olarak tanınmıştır. Fransız devrimi ve aydınlanma hareketine büyük katkısı olmuştur.

din ve ifade özgürlüklerinin yanı sıra, insan hakları konusundaki düşünceleri ve felsefi yazılar ile ünlenmiştir.

 

97.SAYFA CEVAPLARI:

 

siyasi güç:

Atatürk döneminde yapılanlar:

cumhuriyetin ilanı, yönetim biçimini değiştirmiş,yönetime halkın katılmasını sağlamıştır.

devletimiz ve bizim yapabileceklerimiz:

Atatürk'ün biz gençlere emanet ettiği cumhuriyeti korumak ve devletimizi daha ileri seviyelere götürebiliriz

 

askeri güç:

Atatürk döneminde yapılanlar:

orduyu siyasetten ayırmış devletimizi ve halkımızı koruyan güçlü bir ordu oluşmasını sağlamıştır

devletimiz ve bizim yapabileceklerimiz:

devletimiz ve biz teknolojiyi daha fazla orduda kullanmalıyız. vatanımızı korumak için hazır olmalıyız. dünya barışını korumak için çalışmalıyız.

 

ekonomik güç:

Atatürk döneminde yapılanlar:

İzmir'de iktisat kongresi düzenlenmiş. milli ekonominin kalkınması için ilkeler yayınlanmış, kalkınma planlarının uygulanmasını sağlamış ve tasarruf bilincini geliştirmeye çalışmıştır

devletimiz ve bizim yapabileceklerimiz:

tasarruf yapmalıyız. ülkemizin kalkınmışlık seviyesini arttırmamız gerekiyor. bir ülkenin tam bağımsız olması için ekonomik bağımsızlığı gerekir.

 

sosyokültürel güç:

Atatürk döneminde yapılanlar:

halkı birbiriyle bütünleştirici çalışmalar yapmış, halkın gücünü kullanarak kurtuluş savaşının kazanılmasını sağlamıştır.

devletimiz ve bizim yapabileceklerimiz:

bir arada yaşama bilincimizi geliştirebiliriz. kültürümüze ve tarihimize sahip çıkmalıyız. daha güçlü olabilmek için huzurlu yaşamak için çalışmalıyız