TC İnkılap Tarihi 8.sınıf Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 110-111

simge tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı Cevapları

110.SAYFA CEVAPLARI:

 

1-C

 

2-Atatürk inkılap yapmayı Türk milletini ilerlemek ve çağdaşlaşmak için yapmıştır. Atatürk bu konuyu çok önemsemiştir. inkılaplar olmasaydı hala saltanatla ve halifelik ile mücadele ediyor olacaktık. eğer öyle olsaydı Türk milleti yeteri kadar gelişemeyecekti. bu sebeple eskimiş kurumların yerine yeni kurumlar kurulmuştur. bu sayede Türkiye gelişip çağdaşlaşmıştır.

 

111.SAYFA CEVAPLARI:

 

B- Atatürk ilkeleri akla ve mantığa uygundur

     Atatürk ilkeleri Türk toplumunun ihtiyaçları karşısında doğmuştur

     Atatürk ilkeleri tamamen bir bütündür. ilkelerin tamamı bir bütünün parçasıdır.birbiriyle alakalı olduğu için birbirini tamamlar.

 

A-C-

 

cumhuriyetçilik:

-TBMM'nin açılması

-saltanatın kaldırılması

-halifeliğin kaldırılması

 

milliyetçilik:

-TDK'nin kurulması

-TTK'nin kurulması

-tevhid-i tedrisat kanunu

 

halkçılık:

-soyadı kanununun kabulü

-Türk medeni kanununun kabulü

-aşar vergisinin kaldırılması

 

laiklik:

-saltanatın kaldırılması

-halifeliğin kaldırılması

- şeriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması

 

inkılapçılık:

-harf inkılabı

-kılık kıyafet kanunu

-tartı ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi

 

devletçilik:

-İzmir iktisat kongresi

-teşvik-i sanayi kanununun çıkarılması

-MTA'nın kurulması