TC İnkılap Tarihi 8.sınıf Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 54-55

simge tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı Cevapları

TC İnkılap Tarihi 8.sınıf Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 54-55

54.SAYFA CEVAPLARI:

 

A-

1-Çanakkale, Kafkas, kanal,Suriye-Filistin, ırak, Galiçya, Romanya, Makedonya

 

2-İngiltere, İtalya, Fransa, Yunanistan

 

3-Kazım Karabekir, Şerife Bacı, Yörük Ali Efe 

 

4-milli mücadele düşüncesinin eyleme geçişidir

 

5-toplanış bakımından bölgesel, aldığı kararlar itibariyle ulusal bir kongredir.

 

6-Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk

 

7- Osmanlı mebusan meclisinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyeti üyelerinin yoğun çabasıyla kabul edilen ve milli sınırlarımızın da tespit edildiği bir programdır

 

8-Hıyanet-i Vataniye kanunu

 

B-

1- Çanakkale savaşları- 18 Mart 1915

     Mondros Ateşkes antlaşması-  30 Ekim 1918

     Amasya genelgesi- 22 Haziran 1919

     Erzurum kongresi-  23 Temmuz 1919

     Sivas kongresi- 4-11 Eylül 1919

     Amasya görüşmeleri- 20-22 Ekim 1919

     Misak-ı millinin kabulü- 28 Ocak 1920

    TBMM'nin açılışı- 23 Nisan 1920

    Sevr Antlaşması- 10 Ağustos 1920

 

C-

1-C

 

55.SAYFA CEVAPLARI:

 

2-A

3-B

4-C

5-B

 

D-

 

1-ben olsam savaşa katılmayıp ekonomi teknoloji vb. yerlerde ilerlerdim ve diğer devletler güçsüz düştüğünde saldırı emri verirdim

 

2-istanbul hükemeti direk bu olaya karşı çıkmıştır mustafa kemal atatürk türk halkı bildiginden sevinir türk halkıda umutsuzluktan oldugu üzgünlük sevince döner