TC İnkılap Tarihi 8.sınıf Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85

simge tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı Cevapları

TC İnkılap Tarihi 8.sınıf Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85

85.SAYFA CEVAPLARI:

 

1Türkiye Cumhuriyetini ve Türk istiklalini korumamız gerektiğini öğütlemiştir

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

bu sözüyle şartlar ne olursa olsun vatanımızı ve istiklalimizi korumamız gerektiğini anlatmıştır. 

 

2- Mustafa Kemal Atatürk Türk dil kurumunu kurdurdu. Okuma yazma öğrenenlerin sayısına önem verdi. Matematik alanında katkılar da bulundu. Kısacası Cumhuriyetin ilk yıllarında önemli güzel olumlu gelişmeler yaşandı eğitim yönünde. 

 

3-millet olma özelliğini ve özgürlüğünü koruyabilmek için önemlidir.

 

4-Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)

Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)

Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)

Şeriye ve Evkaf Vekâleti'nin kaldırılması (3 Mart 1924)

Eğitim ve öğretim devrimi (3 Mart 1924)

Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)

Tarikatların kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması (30 Kasım 1925)

Medeni Kanun'un kabulü (17 Şubat 1926)

Laikliğin kabulü (1928-1937)

Harf ya da yazı devrimi (1 Kasım 1928)

Tarih anlayışında gerçeğe dönüş (12 Nisan 1931)

Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik (1925 ve 1931)

Dil devrimi (12 Temmuz 1932)

Kadın haklarının tanınması (1930-1933 ve 1934)

Soyadı yasasının kabulü (21 Haziran 1934)

 

5-sanat ve spor bir toplumun sosyal temelini oluşturur.Sosyal olan bir devletin modernleşmesi hızlı ve kuvvetli olur.

 

6-1)Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)

2)Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)

3)Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)

4)Yeni Türk Devleti’nde Anayasa hareketleri 

4.a)İlk anayasanın kabulünden önce çıkarılan anayasa niteliğindeki kanunlar

4.b)20 Ocak 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye)

4.c)20 Nisan 1924 Anayasası (İkinci Anayasa)

5)Çok partili rejim denemeleri ve sonuçları

5.a)TBMM’de çeşitli grupların ortaya çıkışı

5.b)Müdafa-I Hukuk Grubu’nun kuruluşu ve bunun halk fırkasına dönüşmesi

5.c)Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası

i.Fırkanın kuruluşu

ii.Şeyh Sait İsyanı ve fırkanın kapatılması

5.d)Atatürk’e süikast girişimi

5.e)Serbest Cumhuriyet Fırkası

5.f)Menemen Olayı

 

7-Toplumlar sürekli gelişmesi teknolojiyi takip etmesi gerekir.Eğer toplumlar yenilik hareketlerini takip etmezler ve ülkelerine uygulayamazlarsa yok olmak durumunda kalabilirler. 

 

8-Siyasal 

Toplumsal

Eğitim ve kültür

Ekonomi

Hukuksal