İnkılap Tarihi 8.sınıf Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 134-135

simge tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı Cevapları

İnkılap Tarihi 8.sınıf Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 134-135

134.SAYFA CEVAPLARI:

 

A-

1- a)bankacılık

     b)sanayi

     c)tarım

     d)ticaret

     e)sanayi

 

2-

A)   halifeliğin kaldırılması ile laiklik yolunda önemli bir adım atılmıştır

B)  bu kanun ile beraber eğitim ve öğretim alanında birlik sağlanmıştır

C)  din işleri ayrı bir kurum tarafından idare edilmeye başlamış. din işlerinin askeri ve siyasi alanlara karışmaması için çaba sarf edilmiştir.

D)  askerlik işlerinin devlet işlerinden ayrılması ve Türk silahlı kuvvetlerinin idaresi için kurulmuştur.

 

135.SAYFA CEVAPLARI:

 

3- 

tevhid-i tedrisat kanunu

harf inkılabı

millet mekteplerinin açılması

medreselerin kapatılması

üniversitelerin yeniden yapılandırılması

 

4- 

1)A

2)C

3)E

 

B-

1-B

2-D