İnkılap Tarihi 8.sınıf Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 136-137

simge tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı Cevapları

İnkılap Tarihi 8.sınıf Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 136-137

136.SAYFA CEVAPLARI:

 

3-C

4-D

5-C

6-A

7-A

8-D

 

137.SAYFA CEVAPLARI:

 

9-C

 

C-

1-tarımın gelişmesi ve devletin halkı tarıma teşvik etmek istemesi

 

2-Cumhuriyet ve demokrasi birbirini besleyen olgulardır. demokrasi olmadan cumhuriyet rejimi düşünülemez. Cumhuriyette devleti halkın yönetmesi ilkesi ile demokrasinin seçimlerinin bağlantısı buna en iyi örnektir. Biri olmadan diğeri düşünülemez.

 

3-- Osmanlı Devleti zamanında kurulmuş olan Sanayi-i Nefise Mektebi, 1928'de Güzel Sanatlar Akademisi adıyla yeniden açılmıştır. 

- Ankara'da Etnografya müzesi açılmıştır. Bazı büyük şehirlerde de yeni müzeler kurulmuştur. 

 

4-Medeni insan olmak dış görünüşten başlar.İnsanlar senin medeniyetini görünüşüne göre belirler.Şapka  inkilabıyla da Atatürk insanların dış görünüşlerini medeniyetleştirmek istemiştir

 

5-ünlü tarihçi eric jan zürcher'e göre nutuk okuyanlara tek bir nitelikli tarihi bilgi vermez . zaten nutuk'un yazılma amacı okuyanlara tarih öğretmek değildir. atatürk'ün nutuğu kaleme alma amacı 1924-1925 yıllarındaki muhalefete yönelik 'temizlik harekatını' haklı çıkarmak ve yönetimi devralmak amacıyla yapılanları meşrulaştırmaktır. 

 

6-Çünkü seçim demokrasinin özüdür. Birden çok seçenek sunularak insanların kendilerine en uygun olanı seçmeleri demokrasinin özünü oluşturur. Çok partili sistem de bu yüzden vardır.

 

7-

a) medeni kanun

     kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

 

b) kadın ve erkeği eşit hale getirmeyi