TC İnkılap Tarihi 8.sınıf Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 174-175

simge tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı Cevapları

TC İnkılap Tarihi 8.sınıf Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 174-175

174.SAYFA CEVAPLARI:

 

A-

1-D

2-D

3-Y

4-D

 

B-

1- milli egemenlik-- saltanatın kaldırılması

    eşitlik-- medeni kanunun kabulü

   kadınların seçme ve seçilme hakkı elde etmesi

   soyadı kanunun kabulü

    adalet-- hukuk mektebinin açılması

    demokratik hak-- kadınların seçme ve seçilme hakkı elde etmesi

 

2- Türk Tarih kurumunun kurulması

     Türk Dil kurumunun kurulması

     kabotaj kanunu 

     tevhid-i tedrisat kanunu

 

3- 

1)D

2)B

3)C

4)E, A

 

175.SAYFA CEVAPLARI:

 

4-milliyetçilik:

    -kabotaj kanunu

    -TTK'nin kurulması

    -TDK'nın kurulması

 

    cumhuriyetçilik:

    -saltanatın kaldırılması

    -halifeliğin kaldırılması

    -TBMM'nin açılışı

 

     halkçılık:

    -aşar vergisinin kaldırılması

    -türk medeni kanunu

    -kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

    

     laiklik:

    -halifeliğin kaldırılması

    -tevhid-i tedrisat kanunu

    -tekke ,zaviye ve türbelerin kapatılması

 

     devletçilik:

    -sümerbank'ın kurulması

    -MTA'nın kurulması

    -İzmir iktisat kongresi

 

     inkılapçılık:

    -şapka kanunu

    -kılık-kıyafet kanunu

    -latin harflerinin kabulü

 

5- akıl ve bilim ışığında çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmaktır.

 

6-inkılapçılık ve cumhuriyetçilik

 

7-daha modern bir yapıya kavuşmuştur. dışa bağımlı halden kendi ekonomik ve siyasal bağımsızlığına sahip olmuştur.