TC İnkılap Tarihi 8.sınıf Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 176-177

simge tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı Cevapları

TC İnkılap Tarihi 8.sınıf Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 176-177

176.SAYFA CEVAPLARI:

 

C-

1-B

2-B

3-C

4-C

5-C

6-B

 

177.SAYFA CEVAPLARI:

 

7-D

8-C

 

D-

1-Hakların bilincinde olan bir vatandaş herhangi bir haksızlıkla karşılaştığında bu haksızlığı gidermek için hukiki yolları kullanır ve sonuç alır. Haklarının farkında olmayan vatandaş ise haksızlıkla karşılaştığında haksızlık yapanlara boyun eğer ve hakkını yedirir, yada olayları kendi kend,ne çözmeye çalışarak suçlu durama düşer. 

 

2-adı üstünde olağanüstü durumlar ülkedeki tüm yönetimi ve vatandaşları etkiler. Örneğin bireyin özgür seyahathakkı olan anayasa maddesi olağanüstü hallerde kısıtlanarak aranan kişilerin yurtdışına çıkması engellenir

 

3-Vatandaşlık bilincine erişmiş bir insan; Etkin ve sorumlu,eşitlikçi,sosyal adaletçi,katılımcı olmalıdır. 

Birey,Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert demek vatandaş ise vatanına vatandaşlık bağı ile bağlı yurttaş demektir.

 

4-

1.            Milli birlik ve beraberliği bozacak davranışlardan kaçınmak,

2.            Türkiye Cumhuriyeti'ni kalkındırmak için her alanda çalışmak,

3.            Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı davranmak. Kimseye haksızlık yapmamak, haksızlığa uğrayınca da suskun kalmamak,

4.  Atatürk ilke ve inkılaplarına içten bağlanmak, gelecek kuşaklara bu ilkelerin öğretilmesini sağlamak

 

5-Fikir akımları milliyetçilik akımları ve bazı dış siyaset politikaları yüzünden etkili olamamıştır.Atatürk çü düşünce sistemi ise medeni açıdan uygun görülen çeşitli inkılapların birleşmesiyle ortaya çıkmış bir düşünce sistemi olmuştur.Diğer akımların belirli azınlıklara hitap etmesi onların sonunu getirirken Atatürk'çü düşünce sisteminin bütün millete hitap etmesi bu fikir akımının korunmasına neden olmuştur

 

6-

yabancı kelimeler kullanmamak  türk dil kurumunun çok çalışması ve etkinlikler düzenleye bilirler...

 

7-Adalet

 

eşitlik

 

hak

 

hukuk

 

Gençlik

 

Yaşlılık

 

Çocukluk