TC İnkılap Tarihi 8.sınıf Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 191

simge tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı Cevapları

TC İnkılap Tarihi 8.sınıf Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 191

191.SAYFA CEVAPLARI:

 

1-II. Dünya Savaşı, 20. yüzyılda dünya çapında yapılan iki savaştan ikincisi olup dünya milletlerinin çoğunun yer aldığı 1939'dan 1945'e kadar süren küresel bir askeri çatışmadır. Savaşa dönemin tüm büyük güçleri olan Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa; Müttefik Devletler olarak, Almanya, İtalya ve Japonya; Mihver Devletler olarak katılmıştır. 100 milyondan fazla askeri personelin dâhil olduğu savaş, dünya tarihindeki en büyük savaştır. Savaşın önemli katılımcıları tüm ekonomik, endüstriyel ve bilimsel güçlerini, sivil ya da askeri kaynak farklılığı gözetmeksizin, bu savaş için kullanmıştır. Nükleer silahların kullanıldığı tek savaş olan ve Yahudi Soykırımı gibi kitlesel sivil ölümlerin gerçekleştirildiği II. Dünya Savaşı, insanlık tarihindeki en kanlı savaştır. Savaş boyunca 50 ila 70 milyon insan hayatını kaybetmiştir.

 

2-Çok partili hayart demokrasinin özüdür. Çünkü demokrasi insanlara seçme özgürlüğü verir. Tek parti ile yönetilen bir ülkede demokrasiden söz edilemez.

 

3-Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”, ilkesinin temelinde yatan, insan sevgisi ve insanlık anlayışıdır.

 

Atatürk, “Biz kimsenin düşmanı değiliz, yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız” derken eşsiz bir insan sevgisinden, insan saygısından bahsetmiştir. 

 

4-Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne zarar verecek faaliyetler Terör ve Mezhep çatışmalarıdır. 

 

5-Türkiye Asya kıtası ile Avrupa kıtası arasında köprü fazifesi gören, zengin yer altı ve yer üsütü kaynaklarına sahip bir ülkedir. Bu sebepten diğer ülkeler Türkiyeyle her zaman iyi geçinmeye çalşırlar. Ülkeler arası ticarette türkiye kilit olduğu için herhangi bir ülke ile arası açıldığında o ülkenin ticari kaybı çok büyük olacaktır. 

 

6-olumsuz etkiler. nasıl komşuda çıkan bir yangın bizi de etkiliyorsa diğer komşu devletlerde meydana gelen karışıklıklar da bizi etkiler

 

7-ülkemiz doğal kaynaklar bakımından oldukça zengindir özellikle akarsularımız, madenlerimiz ve turizm kaynaklarımız oldukça fazladır

 

8-yirmi yedi ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlemedir. ülkemiz de avrupa birliğine girmek için uğraşmaktadır