8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı MEB Sayfa-37-38-39

gizem tarafından yazıldı.. Yayınlanma Meb Yayınları

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı MEB Sayfa-37-38-39

2.etkinlik

1-Bu metinde de diğer metinde de barışın evrenselliği anlatılıyor.

2-iki metinde de hoşgörü,saygı ve sevgi anlatılmış.

3-iki metinde de Türk'ün şanı ve fedakarlığı anlatılmış.

4-İki metinde de önderlerin attıkları her adımda dikkatli olmaları gerektiği söylenmiş.

3.etkinlik

MİLLETİMİZİN GÜNEŞİ ATATÜRK

Atatürk vatanını çok seven bir liderdi.Ülkemizi kurtarabilmek içi  elinden gelen hiçbir şeyi esirgemezdi.Bu vatan onun için parçalanamaz bir kudretten,bölünemez bir sevgiden oluşuyordu.Bu vatanın güneşi sensin Atam ... Ölmedin , ölmeyeceksin ... Her gün yeniden doğacaksın kalbimize , ışık saçacaksın bizlere...

4. etkinlik

KAYNAKÇA 

*KOCATÜRK,Utkan,Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri,Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları,Ankara,2005.

*Topuz,Hıfzi,Bana Atatürk'ü Anlattılar,Atay yayınevi, İstanbul,1998

5.etkinlik

*açan

*görünce

*hoşlanmadığımızı

*çalışmamız için

*anlattığı

*görünce

*gitmeden

*çıkınca

*yürümek

*görür görmez

*yürüye yürüye

*gittiğimde

6.etkinlik

D-Y-D-Y-Y-D-D-D-D-D