8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı MEB Sayfa 41

gizem tarafından yazıldı.. Yayınlanma Meb Yayınları

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı MEB Sayfa 41

1.etkinlik

KELİMELER-ANLAMLARI

1-fert-birey

2-muvaffakiyet-başarı

3-kafi-yeterli

4-azimkarane-kararlı

5-mecburiyet-zorunluluk

6-azim-bir işteki engelleri yenme kararlılığı

7-mamur-bayındır

8-medeni-uygar

9-muasır-çağdaş

10-mefhum-kavram

11-nispet-oran

12-terakki-ilerleme,yükselme,gelişme

13-müspet-olumlu

14-tebarüz-nitelik

15-vasıf-belirleme,görünme

16-fıtri-doğuştan

17-mütemadiyenara vermemek,sürekli olarak-

18-vasıta-araç

19-tedbir-önlem

20-inkişaf-gelişme,gelişim

21-ülkü-amaç edinilen 

22-temin-sağlamak,elde etmek

23-beşeriyet-insanlık

24-bahtiyar-mutlu

25-vaat etmek-bir işi yerine getireceğine söz vermek

26-katiyetle-kesinlikle

27-kaabiliyet-yetenek

28-isabetsizlik-isabetsiz olma durumu

29-ati-gelecek

30-itimat-güven

31-alem-dünya,cihan

32-medeniyet-uygarlık

33-saadet-mutluluk

34-refah-bolluk,varlık ve rahatlık içinde yaşama