8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı MEB sayfa-42

gizem tarafından yazıldı.. Yayınlanma Meb Yayınları

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı MEB

2.etkinlik

  Nutuk,Türk milletini geçmişi ve geleceği ile ilgili olayları konu alır.

  Nutuk,Atatürk tarafından 15-20 Ekim 1920 tarihleri arasında 36,5 saatte 6 günde okunan tarihi bir belgedir.

3.etkinlik 

TOPLUMSAL ALANDA 

*kıyafette değişiklik 

*ölçü ve takvimde yapılan değişiklik

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA

*harf inkılabı

*öğretimin birleştirilmesi

EKONOMİ ALANINDA 

*sanayi

*tarım

*bayındırlık

HUKUK ALANINDA 

*kadın hakları

*soyadı kanunu

*türk medeni kanunu

SİYASİ ALANDA

*kadın hakları

*cumhuriyetin ilanı

*hilafetin kaldırılması