8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı MEB sayfa-46

gizem tarafından yazıldı.. Yayınlanma Meb Yayınları

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı MEB

1.etkinlik

KELİMELER-ANLAMLARI

1-bilim-deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi,ilim.

2-dalalet-sapkınlık,doğru yoldan ayrılma.

3-dinamizm-felsefe,devrimselcilik.

4-faaliyet-etkinlik

5-gaflet-dalgınlık,dikkatsizlik.

6-girişim-bir işe kalkışma.

7-ideal-ülkü.

8-idrak-anlama yeteneği.

9-mağlup-yenik.

10-mürşit-doğru yolu gösteren kimse.

11-safha-evre.

12-sevk-gönderme,götürme.

13-sınai-sanayi ile ilgili , endüstriyel.

14-tekamül-evrim,gelişim,gelişme.

15-vesile-sebep,bahane.