8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı MEB 66,67,68

gizem tarafından yazıldı.. Yayınlanma Meb Yayınları

8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı MEB 66,67,68

3.etkinlik

1.Seyahatnameyi kim yazmıştır?

Evliya Çelebi

2.Evliya Çelebi seyyah olmasaydı ne olmayı tercih ederdi?

Şair

3.Evliya Çelebi seyahatnamede neleri konu edindi?

Ziyaret ettiği yerlerin tarihçesini

4.etkinlik

Giriş:Bir insan ki zamanımızdan üç yüz yıl önce ulaştırma olanaklarının sınırlı ve az olduğu bir ...

Gelişme:Artık Evliya Çelebi için kapılar açıktır...

Sonuç:Evliya Çelebi seyahatnamesi , bu üslup üzerine köy , kasaba ... 

5. etkinlik

2,3,4,5ve 8. resimlerdir.

6. etkinlik

sıralama;

5

1

4

3

2

şeklindedir.