8. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Kitabı Tüm Cevaplar

Kardelen tarafından yazıldı.. Yayınlanma Dikey Yayınları

8. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Kitabı Tüm Cevaplar

sayfa 32 :

 

1. soru =

a. değer

b. doğrudur.

c.özdeşlik

ç. 1

2. soru= xkare-4x-5=xkare-3x+5 hayır bu bir denklemdir. Çünkü sadece bazı değerler verebiliyoruz x'e bu yüzden denklem olacak..

3. soru=

a. Y çünkü x2e vereceğimiz her değerde eşitlik sağlanıyor.

b.D

c.D

ç.D

 

4. soru

D şıkkı olacak,, xkare+4x+4=xkare+2x+4 çünkü,,

 

sayfa 40:

soru-27=100/4=25 yapıyor

soru 28=c şıkkı

x-1) - y(x-1) şeklinde

 

soru-29= çk={-15/36}

 

soru-30= Çk={-18}

 

sayfa-41 : (pasifik)

31. soru :Çk={ - 1/2 }

 

32. soru : Çk= {9/4 }

 

33. soru x=6/5

 

sayfa42

soru-34 C şıkkı olacak. 8x-1= 3x-6 5x=-5 x=-1 oluyor.

soru-35 A şıkkı 4xkare+1/4xkare=27

soru 36 A şıkkı olacak..

sayfa-23

1. soru 4kök 6 olacağından,, 4.6=24

 

2. soru a=6 b==2 c=3 d=5 (6.3). (2.5)

------------- = 90

2

3. soru = 3 olacak

 

4. soru B şıkkı olacak

 

 

pasifik yayınları sayfa 19da soru 5ve 7

 

5. soru = a.a=13.225

akarenin kökü=13225

a= 5. 2üzeri3=115 çıkıyor. (bir önceki işlemde üs ve karekök vardı yazsamda anlamazdın.)

 

7. soru 4 < kök 19 < 5

4.3 olacak..

 

SAYFA-38 :

Soru-21 : B şıkkı

Soru 22 : 1) d ile eşleşiyor.

2) a ile

3) ç

4) b ile..

soru-23 :

a. (3a+9)(a+3)

b.(5xy+1).(5xy-1)

c.x(x+2)-y(y+6)-8

ç. (a+b)nin karesi

d.(a-3)ün karesi

e.(1-x).(1+x)

 

 

SAYFA-39

 

soru-24:

B şıkkı

Soru 25:

B şıkkı :16xkare+24x+9 yani

Soru 26 D şıkkı

 

SAYFA - 24

5. soru= Kök 75 = (yaklaşık olarak eşit ama) 8.7 olacak

6. soru kök 28 olur.

7. soru= D şıkkı olacak..

8. soru= 5/6 +12/6 =17/6 =)

 

Sayfa 25

Soru-9:

19/10 * 10/16 = 19/16

Soru-10:

a) 4/5 b)25/10

c) 13/10 ç) kök içinde 121/10

 

soru-11= D şıkkı olacak

 

sayfa 26:

 

soru 12 : A şıkkı

soru 13: 1/9 olacak

Soru 14 : 49 olacak

 

sayfa 27 :

 

soru15 : 2/625 olacak

soru-16 : 32 olacak

soru - 17 : 7kök3 olacak

soru-18 = kök 36 =6 olacak

 

sayfa- 28 :

 

soru 19 :

a. karesi alınarak

b. tabanların

c. bölme

 

soru-20 :

C şıkkı cevap

 

soru-21= 2+3-5=0 olacak.. =)

soru-22:3/2 olacak..

 

sayfa 29 :

1. soruyu anlamadım..

soru - 2 :a. şıkkı_Geometrik dizi olacak

 

b.sıkkı__7. adımı=320 10.adımı=2560

2560dan sonra -->5120 ,, 10240 ,, 20480

,, 40960 ,,81920

 

3. soru : a.fark

b. aritmetik

c. fibonacci

ç.altın oran

d. ortak fark

 

4. soru :

a.)aritmetik dizi..

b.)23. adım= 52 ,, 35. adım=76

47. adımda=100

c.) hiçbir adımda olmaz..

 

Sayfa-31:

5. soru

üçgenik sayılar denir.

8. adımda 36 üçgen

6. adımda 21 üçgen

 

6. soru : fibonacci= 3,5,8,13,21,34,55,89

SAYFA-50 :

 

SORU-1:

a.4(x-7)+8 >20

b.5x-12 < 3x+4

c.3(x+4)<x+20

ç.5x-5 küçük eşit 15

 

2. soru :

2x-1 büyük eşit 5

2x büyük eşit 6

x büyük eşit 3 olur

0 olmayan tarafı olacak

 

YANİ x=3 doğrusunu çizin sol

tarafı karalayın

 

SAYFA-51:

3. soru :

3x-1<14

3x<15

x<5 yani en fazla 4 olabilir.

C ŞIKKI

 

soru - 4 :

her birinin paydasını 4 eşitler ve onları

götürürüz

bu durumda;

2x > x+2 olur

x>2 olur yani D şıkkı

 

soru-5 : Y,D,D

soru-6 : KERim 79 kilo

tahteravalli sağ tarafa doğru aşağı iner

 

SAYFA - 52 :

SORU-7: 6x-y>-5

a.y

b.y

c.d

ç.y

 

soru-8 :

1. yere xbüyükeşit 7

2. yere x>9 olur çünkü - ye bölüyoruz

işaretin yönü değişir

3. yere x küçük eşit -9 olacak..

 

SAYFA-53 :

9.soru:

D şıkkkı olacak

çözülecek bir tarafı yok şıklardan gidecek

 

10. soru

2x+3y=6

4x+y=2

 

-4x+-6y=-12

4x +y =2

_____________

-5y=-10

y=2 xde denersek 0 oluyor

 

yani 0,2 A şıkkı

 

11. soru :

yapamadım ne yazıkki..

 

SAYFA-54 :

12. soru:

A ŞIKKI

 

13. soru

C şıkkı olacak

 

sayfa 55 :

soru 14=

TAM SAYI DİYOR :

a en büyük : 5

b en büyük 9 olabilir.

yani a+b = 14 olabilir en fazla A ŞIKKI

 

SORU-15 :

2x-y küçük = -3

x=0 için y=3

y=0 için x=- 3/2 olur.

0 a 0 olmadığı için 0 tarafı değilde diğer tarafı taranır.

RESİMİ KOYAMADIĞIM için ÖZÜR DİLERİM

 

soru-16 :

3 olacak çünkü 3'ü yanlı geçirmiş.

yani C şıkkı

 

SAYFA - 56:

soru-1:

C(5,3) = 10

 

SORU-2 :

C(13,7)=c(13,6)

 

13.12.11.10.9.8

----------------

6.5.4.3.2.1

 

oda 132.13 yani

1706 yapıyor.

C ŞIKKI

 

3. soru

C(8,5)=C(8,3)

 

8.7.6

------

3.2

 

 

o da 8.7den 56 yapaar 

 

 

ilk terim 4 ortak çarpanı 8 olan aritmetik diziyi oluşturarak 40 terimi bulun

 

4,

32,

256,

2048,

16384,

131072,

1048576,

8388608,

67108864,

536870912,

4294967296,

34359738368,

274877906944,

2199023255552,

17592186044416,

140737488355328,

1125899906842624,

9007199254740992,

72057594037927940

576460752303423500

4611686018427388000

 

 

 

 

Sayfa-68:

Soru-5:

İ.T.S = (Karekök içinde) 400 / 4 den kök 100 yapar oda = 10.a

 

Yani İ.T.S nin sapması 10

 

A.T.S = (karekök içinde) 400/5 den kök seksen yapar oda 4kök5tir.

 

Bunları karşılaştırırsak A.T.S Sapması küçük olduğundan ve örnekleminin

fazla olmasından dolayı iyileşme süresi daha kısadır..

 

 

Soru-6:

Aritmetik ortalaması= 80 dir.

 

Her bir verinin Aritmetik ortalamadan farkını buluruz ve onu toplam

veri sayısının 1 eksiğine böleriz ve bu durumda ;

(kök içinde) 1800/6 olur

oda kök üç yüze eşit olur Yani D şıkkı (:

Sayfa-69

 

Soru-7:

Her iki şirketinde aritmetik ortalaması 5.

A şirketinin sapması kök 5 oluyor.

nasıl bulduk??

Aritmetik ortalamadan(5ten) her veriyi çıkarttık ve toplam

veri sayısının 1 eksiğine böldük (:

 

B şirketinin sapması da kök26 / 2

(iki kök içinde değil)

 

Bu durumda B şirketinin sapması büyük olduğundan kar yüzdesi de fazla olmuş olur..

 

Soru-8:

Aslında arkadaşlar Böyle sorularda sürekli Sapmasını hesaplayın diyor ya

Ben size direk bir tavsiye vereyim.

Gerçi bileniniz de vardır ama yinede söyleyeyim hangisinin;

Büyük sayısından küçük sayısını çıkardığımızda (aralığını buld.)

en büyükse onun sapması büyüktür.

 

emraha bakın ; veri aralığı 5

Merte bakın ; 2

 

Hangisininki büyük Emrah'ın..

Ozaman emrah en çok çalışıyor demektir..

 

Sayfa-69:

 

Soru-7:

a şirketinin sapması kök5

b şirketininki ise kök25/2

 

b şirketinin karı daha fazla

 

Soru-8:

emrahınki 5

mertinki 2 olduğundan emrah daha çok çalışıyor.

 

Sayfa-70:

Soru-9:

Mod(tepe değer) : 12

Aritmetik ortalama= 16

Sapması=23

 

Acele yazdığım için çok açıklayamıyorum

 

Soruu-10:

kendiniz yapabilirsiniz.

Soru-11: C şıkkı

Sayfa-71:

Soru-12:

a.

D şıkkkı 3/8=x/100

16,666 diye gidiyo oda D şıkkına eşittir.

 

b. 180/4 ten 45 olur.

 

 

 

soru 14=

TAM SAYI DİYOR :

a en büyük : 5

b en büyük 9 olabilir.

yani a+b = 14 olabilir en fazla A ŞIKKI

 

SORU-15 :

2x-y küçük = -3

x=0 için y=3

y=0 için x=- 3/2 olur.

0 a 0 olmadığı için 0 tarafı değilde diğer tarafı taranır.

 

8. Sınıf, Pasifik, Yayınları, Matematik, Çalışma, Kitabı, Tüm, Cevaplar