8.Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sayfa 39,40,41S.E.K Yayınları

busegül tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8.Sınıf TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı Sek ve Semih Ofset Yayınları Cevapları

8.Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sayfa 39,40,41S.E.K Yayınları

SAYFA 39

ETKİNLİK 4 

1=Kahraman Türk askeri.

2=Cephane ve yiyecek ,içecek,sağlık malzemesi eksikliği içinde zor hava şartları sırasında savaşmışlardır.

3=Bir askerin elinde Türk bayrağını taşıması dikkatimi çekti. 

Sayfa 40  

ETKİNLİK 5

İSMET İNÖNÜ (1884-1973)1

1884 yılında İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladıktan sonra Mühendishane İdadisi'ni (Askerî Lise) bitirdi.

1903 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1906 yılında Harp Akademisi'nden mezun olarak, ordunun çeşitli kademelerinde görev yaptı.

1910-1913 yılları arasında Yemen İsyanı'nın bastırılması harekatına katıldı. Bu ve bundan önceki görevlerinde hudut problemleri ve asilerle yapılan antlaşmalarda başarılı hizmetleri ve mesleki özellikleriyle dikkati çekti. I. Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi'nde Kolordu Komutanı olarak Atatürk'ün emrinde çalıştı ve öğrencilik yıllarından beri devam eden dostlukları ile devletin geleceği hakkında ortak fikirleri gelişti. Suriye Cephesi'nde savaştı; Milli Mücadele sırasında Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı olarak çalıştı. Edirne Milletvekilliği ve Bakanlık yaptı,  Garp Cephesi Komutanlığına getirildi. 25 Ekim 1920'den sonra Batı Cephesi Komutanı olarak Çerkez Ethem isyanını bastırdı. Birinci ve İkinci İnönü Savaşları'nı yönetti. Tuğgeneral rütbesine yükseldi.

Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz'dan sonra kazanılan zafer üzerine Mudanya Mütarekesi'nde Büyük Millet Meclisi'ni temsil etti. Lozan Barış Konferansı'na Dış İşleri Bakanı ve Türk Heyeti Başkanı olarak katıldı. 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması'nı imzaladı.

Cumhuriyet'in ilanından sonra 1923-1924 yıllarında ilk hükümette Başbakan olarak görev aldı, 1924-1937 yılları arasında bu görevini sürdürdü.

İnönü, Atatürk inkılaplarının gerçekleşmesinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam temeller üzerine oturtulmasında Atatürk'ün en yakın mesai arkadaşıydı.

Atatürk'ün ölümünden sonra, 1938 yılında, TBMM tarafından Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı olarak seçildi. II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'yi savaş felaketinin dışında tutmayı başardı. Savaştan sonra çok partili siyasi rejime geçilmesinde en büyük destek oldu. 1950 yılında, yapılan seçimleri kaybettikten sonra, 1960 yılına kadar Ana Muhalefet Partisi Başkanı olarak siyasi yaşamını sürdürdü. 27 Mayıs harekatından sonra Kurucu Meclis üyeliğine seçildi ve 10 Kasım 1961 tarihinde Başbakanlığa atandı.

1965 yılında bu görevden ayrıldıktan sonra milletvekili olarak siyasi yaşamına devam etti, 1972'de Parti Genel Başkanlığı ve milletvekilliğinden istifa ederek; ölünceye kadar (25 Aralık 1973) Anayasa gereğince Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyeliği görevinde bulundu.

B=Cumhuriyet Senatosu üyeliğinde görevinde  bulunması 

SAYFA 41 

ETKİNLİK 6

1=Çünkü Mustafa Kemal'in hedefi düşmanı hazırlıksız yakalamaktı.Silah ve cephane eksikliğini tamamlamak ve ordusunuz hazır hale getirmekti.

2=Afyon,Eskişehir,Bilecik,Ege Denizine kadar uzanan alanı elinde tutmaktadır.

3=Türk ordusunun üstün yönleri süvari üstünlüğü vardı.Yunan ordusunun üstün yönleri Tümen çalışanı bize göre daha çoktu.

4=Süvarı sayısının çok olmazı ve savaşa olan hazırlığın ve planın iyi olması