8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 70,71,73 S.E.K Yayınları

busegül tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8.Sınıf TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı Sek ve Semih Ofset Yayınları Cevapları

8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 70,71,73 S.E.K Yayınları

SAYFA 70

ETKİNLİK 19

A)Soyadı olmazsa büyük karışıklıklar ve sorunlar ortaya çıkabilirdi.Örneğin bir hapis cezasında aynı isimde olan başka biri yargılanabilirdi.

B)Gazete haberi ile anlatılmak istenen olay soyadı kanunundan önce sınıf farkı ortaya çıkaran ünvanların ortadan kalkması ve toplumsal eşitliğin gelmesidir.

SAYFA 71 

ETKİNLİK 20

Şapka ve Kıyafet Kanunu

İnkılabın gerekçesi: Çağdaş bir görüntüde olma amacı ve kıyafetlerin toplumsal bir sınıf ayrımı yaratması.

İnkılap öncesi durum: Erkeklerde fes ve kadınlarda çarşaf kullanılıyordu.

İnkılap sonrasında durum: Şapka kullanılmaya başlandı. Kıyafetlerde değişiklik meydana geldi.

Tekke ve Zaviyelerin Kaldırılması

İnkılabın gerekçesi: Büyü, muska vb. olaylarının artması ve halkın dinine olan düşkünlüğünü kullanarak iyi düşüncelerin suiistimal edilmesi.

İnkılap öncesinde durum: Tekke ve Zaviyeler kurulma amaçlarını unutmuş bambaşka bir amaca bürünmüşlerdir. 

İnkılap sonrasında durum: Tekke ve Zaviyeler kapatılmıştır.

Miladi Takvimin Kabulü

İnkılabın gerekçesi: Dünya ile uyum sağlayamamak 

İnkılap öncesinde durum: Hicri ve Rumi takvim kullanımdaydı.

İnkılap sonrasında durum: Miladi takvim kullanılmaya başlandı.

Ölçü ve Tartıların Değişmesi

İnkılabın gerekçesi : Ülke içinde ve dışında uyum sağlamak.

İnkılap öncesinde durum: Endaze, kulaç gibi ölçüler kullanımdaydı.

İnkılap sonrasında durum: Metre ,tartı vb. ölçüler geldi.

SAYFA 73

ETKİNLİK 22

A)

1:mirasta eşitlik

2:şahitlikte eşitlik

3:boşanmada eşitlik

4:tek eşle evlilik zorunlu hale gelir

5:kadınlara velayet hakkı verilir

6:kadınlara istediği mesleği seçebilme hakkı verilir 

B)

Yeni Medeni Kanun ile "aile reisi kocadır" görüşü "evlilik birliğini eşler beraber yönetirler bakışı gelişti. Eski Kanunda evlilik birliğini temsil hakkı bazı haller dışında kocaya ait iken, yeni Medeni Kanunda evlilik birliğinin temsili eşlerin her ikisine verilmiştir.