8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları S.E.K. Yayınları Sayfa 91,92,93

busegül tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8.Sınıf TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı Sek ve Semih Ofset Yayınları Cevapları

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları S.E.K. Yayınları Sayfa 91,92,93

SAYFA 91

ETKİNLİK 12

Siyasi görevler=Devlet; dış ülkelerle arasındaki siyasal sorunlar için her türlü savunma gücünü hazırda bekletmeli ve milletin bağımsızlığını her daim korumakla yükümlüdür.

Sosyal görevler=Devlet; her vatandaşın haklarını koruyarak ve adaleti sağlayarak insanların haklarını kullanmalarını sağlamakla yükümlüdür.

Ekonomik görevler=Devlet; ekonomik konularda devlet ile özel teşebbüs işletmeciliğini bir arada ve mükemmel bir düzende yürütmekle yükümlüdür.

SAYFA 92

ETKİNLİK 13

1-1922 Dünya ekonomik krizinin liberal derbes ekonomi modeli yerine devlet müdahalesinin olduğu devletçilik ilkesinin uygulanmasına neden oldu.

2-Türkiyede’ki özel kesimin sermayesinin eksikliği nedeniyle beklenen gelişme gösterilememiştir.

3-Ekonomiyi kötü etkilemiştir

SAYFA 93

ETKİNLİK 14

LAİKLİK

Devlet yönetimi=Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması

Hukuk=Medeni kanunun kabulü, 1924 anayasasından “devletin dini islamdır” maddesinin çıkarılması, 1924 anayasasına laiklik ilkesinin girmesi

Eğitim=Tevhid-i Tedrisat kanunu, Tekke  ve zaviyelerin kapatılması, Maarif teşkilatı hakkında kann kabul edilmesi, Medreselerin kapatılması

Sosyal hayat=Dinsel kıyafetler ve sembollerle dolaşmak yasaklandı.