8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları S.E.K. Yayınları Sayfa 110,112,114

busegül tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8.Sınıf TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı Sek ve Semih Ofset Yayınları Cevapları

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları S.E.K. Yayınları Sayfa 110,112,114

SAYFA 110

ETKKİNLİK 1

-Almanya 1.Dünya Savaşından yenik ayrıldı. Egemenliği altındaki toprakları kaybetmiş ekonomik yükümler altına girmişti. Bu nedenle Almanya İtalya ve Japonya ile anlaştı. Almanya’nın 1 Eylül 1939 tarihinde Polonya’ya saldırması ile savaş başladı.

-Atatürk, Avrupa’da çıkacağını düşündüğü savaşta Türk devletinin tarafsız kalmasını, ittifaklar kurarak topraklarımızı korumamız gerektiğini dile getirmişti. Bu nedenle Sadabat paktı, Balkan antantı kurduğum ittifaklardandır.

-Türkiye bu savaşa askeri olarak katılmamıştır. Ancak savaşın etkilerinden kurtulamamıştır. Savaşın dışında kalmaya çalışmıştır.

-Almanya ve Japonya ile tüm diplomatik, ekonomik bağlantılarını kesmek isteyen Türkler Yalta Konferansı’nda, yeni kurulacak Birleşmiş milletler yalnızca 1 Mart 1945 tarihine kadar Almanya’ya savaş açmış ülkelerin katılmasını içeren bir karar almasını üzerine, 23 Şubat 1945 tarihinde Almanya’ya savaş ilan etmiştir.

-ABD’nin atom bombası kullanmaya karar vererek Japonya’nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atom bombası atılmasıyla sona erdi.

-Türkiye’de çok partili hayat başlamıştır.

-Ekonomimiz durulmuş, sanayinin gelişmesi aldığımız hasarlar yüzünden engellenmiştir.

-Nüfusun hızlı artışı, doğum oranlarının yüksekliği ve hayat şartlarında ki iyileşmeler sonrası ölümlerin azalması ile gerçekleşmiştir.

SAYFA 112

ETKİNLİK 3

Nüfus alanında meydana gelen gelişme: Nüfusumuzun hızlı artışı, doğum oranlarının yüksekliği ve hayat şartlarındaki iyileşmeler sonrası ölümlerin azalması ile gerçekleşmiştir.

Eğitim alanında meydana gelen gelişme: Ülkemizde 2. Dünya savaşı sonrası okullaşma oranı hızla artmış ve insanlarımızın eğitim seviyesi hızla yükselmiştir.

Kültür ve sanat alanında meydana gelen gelişme: Sinema, opera, tiyatro, bale gibi pek çok sanat dalında gelişme kaydedilmiştir. Sanata ve sanatçıya verilen değer artmıştır.

Spor alanında meydana gelen gelişme: Türkiye 1948 olimpiyatlarına katıldı ve güreş alanında Yaşar Doğu altın madalya kazandı.

Ulaşım alanında meydana gelen gelişme: Ülkemizin her tarafına kara yolu yapımı hızlandırılmış, demir yolu ve hava yolu ulaşımında önemli adımlar atılmıştır.

Sanayi alanında meydana gelen gelişmeler: 1950’li yılların başından itibaren sanayi alanında gelişmeler olmuştur. Kara yolu ağının gelişmesi, şehir nüfusunun göç sonrası artması ham madde naklinde kolaylıklar ve sanayinin teşvik edilmesi sanayinin gelişmesini sağlamıştır.

Turizm alanında meydana gelen gelişmeler: Ülkemizde turizm sektörü açısından ilk dış planlama ve hedefler, planlı ekonomi dönemine geçtiğimiz 1963 yılından itibaren ciddi şekilde ele alınmıştır.1965 yılında ülkemizi yaklaşık 288 bin turist ziyaret etmiştir.

Sağlık alanında meydana gelen gelişmeler: 1950 yılından itibaren artan sağlık kuruluşlarının yanında, sağlık alanında yetişen doktor ve diğer sağlık personeli büyük bir seferberlik içerisini girmişlerdir.

SAYFA 114

ETKİNLİK 5

A)-Cumhuriyet Halk Fırkası (Partisi) 9 Eylül 1923

-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (17 Kasım 1924 -5 Haziran 1925)

-Şeyh Sait İsyanı  (13 Şubat – 31 Mayıs 1925)

-Serbest Cumhuriyet Fırkası  (12 Aralık – 18 Aralık 1930)

-Menemen Olayı (23 Aralık 1930)

-Demokrat ve Milli Kalkınma Partisinin Seçimlere Katılması (1946)

-Demokrat Partinin Seçimi kazanması  (1950)

B)Kurtuluş savaşının kazanılmasından sonra saltanat kaldırılarak halkın Yöneticilerini seçtiği cumhuriyet yönetimine geçildi. Cumhuriyet yönetiminde bireyler özgür iradeleriyle kendilerini yönetecek kişileri belli bir süre için seçerler. Seçme sürecinde kendi düşüncelerine en yakın kişilerin yönetime gelmesi için oy kullanırlar.