8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları S.E.K. Yayınları Sayfa 118,119,120

busegül tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8.Sınıf TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı Sek ve Semih Ofset Yayınları Cevapları

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları S.E.K. Yayınları Sayfa 118,119,120

SAYFA 118

ETKİNLİK 9

A)-Ermeni meselesi hakkında söz söyleyebilmemiz için öncelikle araştırmamız gerekir. Devletin de bilgileri hakkıyla paylaşması şarttır. Aynı zamanda devletin Ermeni meselesi ile ilgili olarak Türkiye’nin haklılığını savunacak bir lobi faaliyeti yapması gerekir.

-İrtica benzeri devlet yönetimi için tehdit unsuru sayılacak faaliyetlere karşı hem bireylerin hem de devletin bilinçli ve etkin hareket etmesi gerekir.

B)-Anayasal düzeni koruyucu, milli birlik ve bütünlüğü sağlayıcı, Türk milletini Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda milli ülkü ve değerler etrafında birleştirerek milli hedeflere yönlendirici gerekli tedbirleri belirler.

-Olağan hal ile savaş, savaşı gerektiren ve savaş sonrası hallerde, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar vatandaşlara düşecek topyekün savunma, milli seferberlik ve konularda hizmet ve yükümlülükler ile

Bu hususlarda yapılacak planlara temel tespit edecek esasları tespit eder;

SAYFA 119

ETKİNLİK 10

A)Mustafa Kemal mevcut şartları göz önünde bulundurarak ilerde ne olabileceğini kestirebiliyor. Bütün imparatorluklar gibi SSCB’nin de yıkılabileceğini öngörmesi ileri görüşlülüğünü gösterir.

B)-Son yıllarda kültürel bağlarında etkisi ile Türkiye Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri ile sıkı ilişkiler içine girmiştir.

-Türkiye, Bakü Ceyhan Boru Hattı ile hem ihtiyaçlarını karşılayıp gelir sağlıyor hem de enerji kaynaklarının transferine aracılık ederek stratejik öneminin artırıyor.

-Karadeniz ekonomik işbirliği örgütü karadenize kıyısı olan ülkeler arasında hem ekonomik hem de siyasi işbirliğinin kurulmasını sağlamıştır.

SAYFA 120

ETKİNLİK 11

SİYASİ: Körfez Savaşlarından sonra Kuzey Irak’ta oluşan otorite boşluğu ve karışıklık Türkiye için bir tehdit ve risk bölgesi olmuştur.

SOSYAL: Körfez Savaşı’nın sonunda SaddamHüseyin’in baskısından kaçan çok sayıda insan, Türkiye’ye sığınmıştır.

ASKERİ: Türkiye savaşa aktif olarak katılmamış, Adana İncirlik’teki üssün çok uluslu güçler tarafından kullanılmasına izin vermiştir.

EKONOMİK: Irak’a uygulanan ambargo Türkiye’yi ekonomik yönden olumsuz yönden etkilemiştir. Türkiye’nin ihracat kaybı onlarca miyar dolara ulaşmıştır. Mültecilerin vatanlarına geri dönünceye kadar geçen sürede barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması Türkiye’ye ekonomik bir yük getirmiştir.