8.Sınıf Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 60-61-63-64-67-70-73-74-75-76-77

Melissa Dönmeztürk tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitabı Cevapları

 8.Sınıf Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 60-61-63-64-67-70-73-74-75-76-77

Sayfa 60

1)Hayır haksızlık vardır,herkese eşit görevler verilmelidir.

2)Hayır.Erkek ve kadın sadece cinstir.Herkes eşitir.

B.Erkekler büyük bir harp içinde savaşır,kadınlar yemek yapar mermi hazırlardı.

 

Sayfa 61

...CİNSİYET..

...KALIP YARGI...

...CİNSİYET ROLLERİ...

...CİNSİYET EŞİTLİĞİ...

...TOPLUMSAL CİNSİYET...

 

B.

1-Romantik,duygusal,içten ,kibirli

2-Efendi ,namusuna düşkün , duygusal olmayan

3-Aynı işlerde calışabilmeleri,seçme ve seçilme hakkı,sağlık hakkı...

4-Çocukların kararlara karışma hakkı yoktur.Anne fazla söze karışamaz.

 

Sayfa 63

1) Herkesin her işi yapabileceğini insanların eşit haklara sahip olduğunu ve cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması gerektiğini öğrenmiştir.

2)ön yargılı davranmamak, insanları tanımadan küçümsememek.Elimden gelenin en iyiyni yapmaya çalışıyorum

3)Kadınlar hep küçünsenmekte ve önemsiz görülmektedir.

 

Sayfa 64

Aataürk  herkese değer vermiştir.Seviştir,saymıştır,Atatürk herkesi eşit saymıştır.

 

Sayfa 67

1)Sıranın çok uzun olduğunu ve beklemekle bile sıranın onlara gelmeyeceğinin düşünürler.

2) Hayır,hiç tartışma yaşanmadı.

3)Sırasının gelmesini bekleyen insanlar demokratik ; sıranın sonunda yerini alanlar ve sırasının gelmesini bekleyenler daha da demokratiktir.Herkes eşitir ve sırasını herkes beklemelidir.

4)Dürüst bir şekilde sonuna geçerdim.Evet, 2. şekil insan haklarını çiğnemektedir.

 

Sayfa  70

1-Evet

2-Evet

3-Evet

4-Evet

5-Evet

6- Evet

7- Evet

8- Evet

9- Evet

 

İnsanların farklı düşünceleri ve yargıları olabilir,ben herkese saygılı bir şekilde davranırım.

 

Sayfa 73

1)       Hayır bir yerde hep eksiklik olurdu.

2)       Evet,çünkü bunun için çalışanların tek bir kar amacı yokturve demokratik bir toplum oluşturulabilir

3)       Hayır,birlikten kuvvet doğar ve birlikte çözülemeyecek sorunlar yoktur.

 

 

Sayfa 74-75-76-77

 

A)

 

1- C

2- A

3- B

4- D

5- B

6- D

7- A

8- C

 

B)

 

1-demokrasi

2-özgürlük

3-baskıcı yönetim

4-dolaylı ayrımcılık

5-eğitim

6-iş bölümü

 

 

Ç)

 

1)AYRIMCILIK

2)VATANDAŞ

3)DEMOKRASİ

4)SOSYAL DEVLET

5)EŞİTLİK

6)ÇOĞULCULUK

7)ÖZGÜRLÜK

8)KATILIM

 

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

 

1- Çok iyi yapabiliyorum.

2- Çok iyi yapabiliyorum.

3- Çok iyi yapabiliyorum.

4- Çok iyi yapabiliyorum.

5- Çok iyi yapabiliyorum.

6- Çok iyi yapabiliyorum.

7- Çok iyi yapabiliyorum.

8- Çok iyi yapabiliyorum.

9- Çok iyi yapabiliyorum.

10- Çok iyi yapabiliyorum.