8.Sınıf Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitabı Cevapları Sayfa102-103-104-105-106-107-108

Melissa Dönmeztürk tarafından yazıldı.. Yayınlanma 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitabı Cevapları

8.Sınıf Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitabı Cevapları Sayfa102-103-104-105-106-107-108

Sayfa 102

1)  Hayır.Hukukun üstünlüğü sayesinde insanlar haklarını arayabilirler.

2)Kuvvetli ve büyük olan her zaman küçük ve zayıf planı ezemez hukukun üstünlüğü sayesinde herkes eşittir.

3) Hayır . Öğrenciler kendi aralarında tartışırlar.

 

Sayfa 103-104

1) Behçet Bey iş göremediği için devletin onaödeme yapması gerekir.

2) Fazla vergi ödediği için iş mahkemesine başvurmuş ancak bir sonuç alamamis sonunda davayı danıştaya taşımışve yanlış anlaşılmayı çözmüştür.

3)Özel hayatına müdahale edilmiştir. mahkemeye başvurarak hakkını istemiştir.

4) Hukuk adalet demektir. Hukukun çözemeyeceği bir sorun yoktur.

5) Devletin vatandaşa karşı, vatandaşındevlete karşı görev ve sorumlulukları vardır.

 

Sayfa 105

 

Görsel bulunduğu için öğrencinin kendi yorumuna bağlıdır.

 

 

Sayfa 106-107-108

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A.

1-A

2-D

3-D

4-A
5-B

6-C

7-B

 

B.

1)özgürlük

2)adalet

3)önem

4)kişi dokunulmazlığı

5)sorumluluk

6)sivil toplum kuruluşu

7)kitle iletişim aracı

8) hukukun üstünlüğü

9)hak

10)sağlık hakkı

11)sağlık hakkı

12)yaşam hakkı

 

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

 

1-Çok iyi yapabiliyorum

 

2-Çok iyi yapabiliyorum

3-Çok iyi yapabiliyorum

4-Çok iyi yapabiliyorum
5-Çok iyi yapabiliyorum

6-Çok iyi yapabiliyorum

7-Çok iyi yapabiliyorum

8-Kısmen yapabiliyorum

 

9-Kısmen yapabiliyorum

10-Çok iyi yapabiliyorum